Pääministeri Sanna Marin (sd) on antanut selkeän ohjeen lapsiperheille, joissa on pohdittu suhtautumista lasten kaverikyläilyihin ja pihaleikkeihin porukalla koronavirusepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen vallitessa.

”Tähän voisi hyvin yksiselitteisesti sanoa, että nyt pitää välttää sosiaalisia kontakteja. Nuorten ja lasten ei pidä hakeutua porukoihin, ei pidä mennä joukolla pelaamaan palloa eikä mihinkään muuhunkaan paikkaan viettämään aikaa. Nyt pitää välttää sosiaalisia kontakteja ja julkisilla paikoilla on todella kielletty yli 10 hengen kokoontumiset – tämä koskee ihan arkielämää muutoinkin ja myös alle 10 hengen kokoontumisia on syytä välttää”, pääministeri Marin kertoi tiedotustilaisuudessa torstaina.

Entä mökille lähteminen? Selkeää ohjetta ei saatu

Hallituksen tilaisuudessa kommentoitiin myös lähtemistä mökille ”eristysreissulle”. Esimerkiksi Norjassa ihmisiä on käsketty palaamaan mökeiltään kotiin, jotta vältytään pienten mökkikuntien terveydenhuollon ylikuormittumisen riski.

Pääministeri Marin totesi, että Suomessa ei toistaiseksi ole otettu käyttöön valmiuslain mahdollistamia liikkumisen laajoja rajoituksia, ”että sinänsä olisi kiellettyä Suomen sisällä liikkua”. Toisaalta kotimaankin matkailua on kehotettu välttämään.

”Pienemmillä paikkakunnilla terveydenhuollon kapasiteetti ei ole sama kuin isommissa kaupungeissa”, pääministeri huomautti.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila totesi mökin sinänsä usein tarjoavan hyvät olosuhteet välttää sosiaalisia kontakteja. Hänen mukaansa asiassa tarvitaan kansalaisten omaa arviota terveydentilastaan.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) toi esiin kotimaankin matkailun riskit.

”Aina kun liikutaan, taudin leviämisen riski kasvaa.”

Valmiuslain mukaisten valtuuksien käyttöönotto hyväksyttiin eduskunnassa

Eduskunta hyväksyi keskiviikkoiltana valmiuslain mukaisten poikkeusvaltuuksien käyttöönoton koronavirusepidemian hillitsemiseksi. Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen esittämät valmiuslain käyttöönottoasetukset jätetään voimaan lukuun ottamatta työvelvoitetta koskevaa pykälää.

Käyttöön otetuissa valmiuslain pykälissä säädetään viranomaisten lisävaltuuksista sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden toiminnassa, palvelusuhteen ehdoista poikkeamisessa, irtisanomisoikeuden rajoittamisessa sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisessä tai keskeyttämisessä. Asetusta on sovellettu keskiviikosta 18.3.2020 alkaen ja se on voimassa 13.4.2020 asti.

Torstaina eduskunnassa on ainoassa käsittelyssä vielä pikaisena käyttöön otettu säädös apteekeista ja lääkehuollosta. Kyseisen valmiuslain pykälän mukaisesti terveydenhuollossa käytettävien lääkkeiden, tavaroiden ja palvelujen myyntiä voidaan rajoittaa koko valtakunnan alueella.

Valmiuslain tarkoituksena on poikkeusoloissa suojata väestöä sekä turvata sen toimeentulo ja maan talouselämä, ylläpitää oikeusjärjestystä, perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia sekä turvata valtakunnan alueellinen koskemattomuus ja itsenäisyys. Valtioneuvosto teki 16.3. päätöksen siitä, että maassa vallitsevat poikkeusolot. Valmiuslain valtuuksia otetaan käyttöön tartuntatautiperusteiden nojalla.