Joukko suomalaisten tiedotusvälineiden päätoimittajia on julkaissut yhteisen kannanoton luotettavan median puolesta. Kannanotossaan päätoimittajat