Päätoimittajien yhdistys PTY on julkaissut yhteisen kannanoton koskien päätoimittajan roolia.

Aiheesta on hiljattain keskusteltu julkisuudessa erityisesti Yleisradiota koskien. Media-alan ammattilehti Journalisti pohti viime viikolla jutussaan, voiko työntekijä kannella median itsesääntelyelimeen Julkisen sanan neuvostoon (JSN) omasta työnantajastaan.

Päätoimittajien yhdistys muistuttaa, että toimittaja ei käytä työssään henkilökohtaista sananvapautta vaan työnantajansa sananvapautta.

– Sananvapaus toimituksissa sallii moniarvoisuuden ja päätoimittajan määrittämästä linjastakin poikkeavat henkilökohtaiset kommentit. Sananvapautta tiedotusvälineissä ei kuitenkaan ole se, että yksittäiset toimittajat voisivat julkaista työnantajansa omistaman median nimissä mitä tahansa, päätoimittajat toteavat kannanotossaan.

­– Päätoimittajien yhdistys painottaa, että päätoimittajan tekemät uutisointipäätökset tai uutisoimatta jättäminen eivät rajoita tiedotusvälineen palveluksessa olevien sananvapautta. Toimittajat eivät käytä työssään sananvapauttaan kansalaisina, vaan työnantajansa sananvapautta, yhdistys toteaa.

Toisaalta päätoimittajat huomauttavat myös, että vastuullisesti tehtäviään hoitava päätoimittaja luo toimitukseensa ilmapiirin, jossa henkilökunta uskaltaa esittää myös kritiikkiä journalistisista ratkaisuista.

– Päätoimittajan keskeinen tehtävä on turvata toimituksensa työrauha torjumalla sekä ulkoinen että toimituksen sisäinen painostus. Päätoimittajan organisaatiossa työskentelevältä toimittajalta pitää voida edellyttää lojaliteettia työnantajansa linjauksia kohtaan, päätoimittajat toteavat.

Päätoimittajien yhteiset kannanotot ovat harvinaisia. Viimeksi yhteinen kannanotto nähtiin maaliskuun alussa 2016, jolloin päätoimittajat puolustivat ulostulossaan luotettavaa mediaa.

Uuden Suomen päätoimittaja Markku Huusko ja uutispäällikkö Jenni Tamminen ovat PTY:n jäseniä. Uusi Suomi julkaisee alla päätoimittajien kannanoton kokonaisuudessaan.

Lue myös:

Ylen päällikkötoimittaja eroaa – raju tviitti Ylen hallintoneuvostosta, ristiriita päätoimittajan kanssa

Ruben Stiller lähtee Pressiklubista: ”Olen vetänyt omat johtopäätökseni”

Toinenkin huippunimi lähtee Ylestä – Sipilän viestit julkaisseelta Vuorikoskelta eroilmoitus

Päätoimittajien yhdistyksen kannanotto: Päätoimittajan tehtävä on kirkas

Viime kuukausina Suomessa on keskusteltu tiedotusvälineiden päätoimittajan tehtävästä ja päätoimittajan asemasta sananvapauden käyttäjänä.

Päätoimittajien yhdistys PTY muistuttaa, että päätoimittajan yksiselitteinen velvollisuus on johtaa tiedotusvälineensä toimitusta, päättää ja olla vastuussa sen julkaisemasta sisällöstä. Näitä tehtäviä päätoimittaja ei voi luovuttaa toimituksen ulkopuolelle.

Päätoimittaja käyttää tiedotusvälineensä sananvapautta. Päätoimittajan työnantaja, tiedotusvälinettä kustantava yhtiö, puolestaan voi vaikuttaa päätoimittajaan ainoastaan nimittämällä tämän tehtäväänsä ja tarvittaessa erottamalla. Nämä perusperiaatteet ovat suomalaisen sananvapauden toteutumisen kannalta entistäkin tärkeämpiä.

Sananvapaus toimituksissa sallii moniarvoisuuden ja päätoimittajan määrittämästä linjastakin poikkeavat henkilökohtaiset kommentit. Sananvapautta tiedotusvälineissä ei kuitenkaan ole se, että yksittäiset toimittajat voisivat julkaista työnantajansa omistaman median nimissä mitä tahansa.

Päätoimittajien yhdistys painottaa, että päätoimittajan tekemät uutisointipäätökset tai uutisoimatta jättäminen eivät rajoita tiedotusvälineen palveluksessa olevien sananvapautta. Toimittajat eivät käytä työssään sananvapauttaan kansalaisina, vaan työnantajansa sananvapautta.

Hoitaessaan tehtävänsä vastuullisesti päätoimittaja luo toimitukseensa avoimen ja keskustelevan ilmapiirin, jotta jokainen toimituksen henkilökuntaan kuuluva uskaltaa esittää kritiikkiä ja näkemyksiään toimituksen johdon tekemistä journalistisista ratkaisuista. Molemminpuolinen luottamus on tärkeää.

Päätoimittajan keskeinen tehtävä on turvata toimituksensa työrauha torjumalla sekä ulkoinen että toimituksen sisäinen painostus. Päätoimittajan organisaatiossa työskentelevältä toimittajalta pitää voida edellyttää lojaliteettia työnantajansa linjauksia kohtaan.

Päätoimittajien yhdistys muistuttaa, että päätoimittajat ja heidän johdollaan työskentelevät kollegat ovat suomalaisen sananvapauden tukipilareita. Kehotamme päätoimittajia entistäkin parempaan avoimuuteen ja journalististen prosessien avaamiseen yleisölle. Mitä avoimemmin tiedotusvälineet toimivat, sitä paremmin vastuullinen suomalainen media erottuu valemedioista ja muista vaihtoehtoisia faktoja levittävistä tahoista.

Helsingissä 14. helmikuuta 2017

Päätoimittajien yhdistys PTY

Arno Ahosniemi, puheenjohtajaMerja Ylä-Anttila, I varapuheenjohtaja