Hallitus päätti tänään torstaina EU:n rakennerahaston ja valtion rahoituksen jaosta.

Euroopan aluekehitysrahastosta EAKR:stä ja Euroopan sosiaalirahastosta ESR:stä jaettiin varoja 346 miljoonaa euroa alueille ely-keskusten ja maakunnan liittojen päätettäväksi, työ- ja elinkeinoministeriö kertoo.

–Rahoituksella painotetaan tänä vuonna erityisesti pk-yritysten kansainvälistymistä, kotouttamista ja nuorten työllistymisen edistämistä. Hankkeiden tulokset näkyvät pitkäjänteisenä vaikutuksena monilla aloilla, elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kommentoi.

Lisäksi hallitus päätti alueelliset innovaatiot ja kokeilut –toimenpide AIKO-tukea valtion rahoitusta on 11 miljoonaa euroa.

Rakennerahastojen avulla pyritään tukemaan kestävää kasvua ja työllisyyden edistämistä.

Yhteensä jaettiin 357 miljoonaa euroa EU:n rakennerahasto-ohjelman mukaisten hankkeiden ja alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -toimenpiteiden tukemiseen vuonna 2017.