Valtioneuvoston yleisistunnossa on huomenna tarkoitus tehdä päätös rike- ja päiväsakkojen kaksinkertaistamisesta. Asian vahvistaa Uudelle Suomelle oikeusministeriön erityisasiantuntija Ville Hinkkanen.

- Uudistuksessa kaikki [rikesakot] koroteaan kaavamaisesti kaksinkertaisiksi, lukuun ottamatta suurinta eli 115 euron rikesakkoa, joka korotetaan lain sallimaan maksimimäärään eli 200 euroon. Siitä ei siis tule 230 euroa vaan 200 euroa, Hinkkanen kertoo.

Hallitusohjelmassa todettiin, että ”rikesakkojen määrä kaksinkertaistetaan ja nostetaan yläraja 115 eurosta 230 euroon”. Nyt ylärajan on kuitenkin tarkoitus olla 200 euroa.

Myös päiväsakon määrä on tarkoitus kaksinkertaistaa.

Toimet hoidetaan valtioneuvoston asetuksia muuttamalla.

Hinkkanen vahvistaa myös, että uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan jo muutaman viikon kuluttua eli syyskuun alussa 2015.

Julkisuudessa on ollut esillä myös valtiovarainministeriön esitys sakkojen kolminkertaistamisesta. Tämä ehdotus käsitellään Hinkkasen mukaan omaa reittiään, osana hallituksen talousarviota ja budjettiriiheä.

Valtioneuvoston yleisistunto on valtioneuvoston eli hallituksen päätöksentekoelin.