Syrjintälautakunta on todennut, että työnantaja sai kieltää muslimityöntekijältä rukoushetkien järjestämisen työpaikalla. Muslimityöntekijöitä