Yksityisten perintäfirmojen käyttäminen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen perinnässä on lopetettava, vaatii kansanedustaja Paavo Arhinmäki (vas.).

Arhinmäki on jättänyt asiasta hallitukselle kirjallisen kysymyksen. Kansanedustaja pitää kestämättömänä tilannetta, jossa vuosittain jopa 400 000 sote-asiakasmaksua päätyy ulosottoon ja jossa yli puolet kunnista käyttää maksujen perintään yksityisiä perintäfirmoja.

– Tällä hetkellä pienikin maksamaton lasku voi ajaa ihmisiä velkakierteeseen perintä- ja oikeudenkäyntikulujen myötä. Ylikansalliset perintäfirmat tekevät voittoa vähävaraisten sairaiden ahdingolla, vaikka julkinen sektori voisi hyvin vastata maksujensa perinnästä sosiaalisesti vastuullisella tavalla, Arhinmäki syyttää.

Uusi Suomi kertoi äskettäin, että yli 350 000 sote-maksua päätyi vuonna 2017 ulosottoon. Myös sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö Soste on vaatinut asiakasmaksujen ulosottoon viemisen lopettamista sekä asiakasmaksujen kohtuullistamista tai poistamista pienituloisilta.

Lue lisää: Suomalaisilta yli 350 000 asiakasmaksua ulosottoon – Järjestö vaatii toimia: ”Pahimmillaan voi syntyä pikavippikierre”

Tiedotteen mukaan Arhinmäki peräänkuuluttaa kysymyksessään hallitukselta toimia myös asiakasmaksulain huojennuspykälien vahvistamiseksi. Nykyisin laki velvoittaa soveltamaan huojennusmekanismia vain maksukyvyn mukaan määrättyihin terveydenhuollon maksuihin, kun taas tasamaksujen osalta velvoittavaa lainsäädäntöä ei ole.

– Valmisteilla olevasta asiakasmaksu-uudistuksesta puhuttaessa hallitus on korostanut lähinnä paremman tiedottamisen merkitystä, mutta on selvää, että huojennuskäytäntöjä tulee pystyä laajentamaan myös nykyistä velvoittamalla lainsäädännöllä.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti Vasemmistoliiton aloitteesta viime viikolla, että Helsinki ryhtyy selvittämään keinoja, joilla ehkäistä vähävaraisten kaupunkilaisten sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista johtuvia maksuvaikeuksia.