Pitkän linjan poliitikko Paavo Väyrynen (kesk) on sitä mieltä, että EU:n uuden elpymisvälineen pitäisi perustua vapaaehtoisuuteen. Väyrysen mielestä Suomen tulisi jättäytyä rahaston ulkopuolelle.

EU-komissio suunnittelee 750 miljardin euron elpymisrahastoa. Kaavailuissa rahastosta 250 miljardia euroa olisi lainaa jäsenmaille ja 500 miljardia euroa avustuksia. Suomen kanta on, että lainan osuus pitäisi olla suurempi ja suorien tukien osuus pienempi.

Eurokriisissä tukea annettiin Euroopan vakausmekanismin (EVM) kautta, ja tukeen liittyi tiukkoja ehtoja. Sitä saaneet maat joutuivat sitoutumaan ohjelmiin, joissa niiden taloutta sopeutettiin ja uudistettiin. Nyt kaavailussa uudessa mekanismissa ei ole vastaavia sopeutusehtoja.

Suomen hallituksen EU-ministerivaliokunta kertoi perjantaina yhtyvänsä EU:n neuvoston oikeuspalvelun näkemykseen siitä, että komission ehdotukset ovat EU:n perussopimusten mukaisia ja niiden oikeusperustat ovat asianmukaisesti valittuja.

Väyrysen mielestä oikeuskansleri Tuomas Pöystin lausunto ja ministerivaliokunnan päätös synnyttävät ”perustavanlaatuisia kysymyksiä”.

”Oikeuspalvelun kannanotto on vain lausunto, eikä se sido neuvoston jäsenmaita. Suomen edustajia sitoo neuvoston päätöksenteossa ja päätösten valmistelussa sen sijaan eduskunnan perustuslakivaliokunnan antama ohje, jolla on vahvat oikeudelliset perusteet. Sen mukaan jälleenrakennusrahasto rikkoo perussopimusta”, Väyrynen kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Hänen mielestään elvytysrahastossa on kysymys pyrkimyksestä muuttaa EU:n perusluonnetta perustavanlaatuisella ja peruuttamattomalla tavalla. Väyrysen mukaan elpymisrahaston luominen synnyttäisi yhteisvastuuseen perustuvan velkaunionin, jollaiseen liittymistä ei kansanäänestyksessä eikä eduskunnan päätöksellä aikanaan hyväksytty.

”Jälleenrakennusrahastoon osallistuminen kasvattaisi Suomen valtion velkaa ja takausvastuita tavalla, johon meillä ei kerta kaikkiaan ole varaa. Suomi on muutoinkin velkaantumassa kestämättömästi. Tässäkin on kysymys Suomen itsenäisyydestä”, Väyrynen kirjoittaa.

Lue seuraavaksi: