Maahanmuuttoon kriittisesti suhtautuvat äänet ovat vahvistuneet internetissä. Uutta nostetta keskusteluun ovat tuoneet blogit ja erilaiset yhteisöpalvelut, kuten Facebook. Keskustelua on omiaan lisäämään myös taloudellisen tilanteen heikkeneminen.