Kansanedustaja Satu Taavitsainen (sd) on jättänyt lakialoitteen taloudellisen voitontavoittelun kieltämiseksi lasten varhaiskasvatuksessa. Hän esittää, että varhaiskasvatuslakiin lisätään lause: ”Palveluntuottaja ei saa tuottaa varhaiskasvatusta taloudellisen voiton tavoittelemiseksi.”

”Perusopetuslaissa, lukiolaissa, ammatillisen koulutuksen laissa ja vapaan sivistystyön laissa on selkokielisesti sanottu: ”Koulutusta ei saa järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi”. Varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus ja tärkeä osa lasten koulupolkua. Sen vuoksi voitontavoittelun kielto pitää ulottaa myös varhaiskasvatukseen”, Taavitsainen perustelee aloitettaan Puheenvuoron blogissaan .

Hänen mukaansa laatu ja voitontavoittelu ovat nykyisin ristiriidassa keskenään. Taavitsaisen mukaan laadukas, hyvin suunniteltu ja toteutettu varhaiskasvatus tukee lapsen yksilöllistä kehitystä, oppimista ja hyvinvointia ja tukee lapsen oppimisvalmiuksia peruskoulua varten.

”Pahimmillaan päivähoidon henkilökunnan on vaikea huolehtia edes siitä, että lapsilla on riittävästi ruokaa ja kuivat vaipat. Ongelmat johtuvat siitä, että yritykset eivät palkkaa riittävästi henkilökuntaa. Henkilöstövaje on suunnitelmallista toimintaa, jolla pyritään minimoimaan yrityksen menot ja maksimoimaan yrityksen voitot”, Taavitsainen kommentoi.

”Yksityisten voittoa tavoittelevien yritysten ylläpitämät päiväkodit myös herkästi purkavat lapsen hoitosopimuksen, jos lapsi tarvitsee erityistä tukea tai jos lapsen ruoka-aineallergia vaatii erityisiä poikkeusjärjestelyjä. Yritys ei voiton tavoittelussaan halua mitään ylimääräisiä kuluja. Tämä ei ole lapsen edun mukaista”, hän jatkaa.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL varoittaa yksityisen päiväkotien tilanteesta viime viikonloppuna. Liiton mukaan yksityisissä päiväkodeissa on joka päivä tilanteita, joissa henkilöstöä on töissä aivan liian vähän suhteessa hoidettavien lasten määrään ja ikään. Lue tarkemmin: ”Jääkaapissa saattaa olla välipalaksi kaksi jugurttia kahdellekymmenelle lapselle” – JHL varoittaa yksityisten päiväkotien tilanteesta

Yksityisten päiväkotiyritysten voitontavoittelun suhde alalla havaittuihin ongelmiin oli esillä eduskunnan kyselytunnilla torstaina. Kansanedustaja Paavo Arhinmäki (vas) kysyi opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselta (kok), eikö voitontavoittelu tulisi kieltää varhaiskasvatuksessa, joka on osa koulutusjärjestelmää. Grahn-Laasonen toisti aiemman kannanottonsa, että esiin tulleet yksityisen varhaiskasvatuksen laiminlyönnit ovat tuomittavia. Hän huomautti, että uusi varhaiskasvatuslaki kiristi jo alan valvontaa. Lue lisää: ”Eikö voitontavoittelu tulisi kieltää päivähoidossa?” – Vasemmisto pettyi opetusministerin vastaukseen