Humala herättää paheksuntaa suomalaisnuorten parissa, kertoo ehkäisevän päihdetyön järjestö Ehyt ry.

Alkoholin asema on muuttunut nuorten sosiaalisuuden muutoksen myötä, Ehyt ry kertoo aiempaan kyselytutkimukseensa perustuen. Monien nykynuorten keskuudessa alkoholin käyttöä ei pidetä hyväksyttävänä, ja humalatila herättää paheksuntaa. Yhä suurempi osa nuorista ei myöskään koe alkoholin käyttöä tarpeelliseksi esimerkiksi sosiaalisissa tilanteissa.

Toisaalta kyse ei ole varsinaisen raittiusaatteen noususta nuorison keskuudessa. Nuorten humalahinkua hillitsee myös se, että ”julkisen mokaamisen pelko on nuorten parissa kasvanut”.

– Osaltaan sosiaalisen median vaikutuksesta monet nuoret eivät halua päihtyä ja menettää kontrollia omaan toimintaansa, sillä aina on olemassa riski, että video- ja kuvamateriaalia päätyy julkiseen levitykseen, kertoo Ehyt ry:n koulutussuunnittelija Mika Piipponen tiedotteessa.

Pelkästään mokaamisen pelosta ei ole kyse, sillä Piipposen mukaan tämän päivän nuoret ovat hyvin erilaisia kuin nuoret vaikkapa 20 vuotta sitten. Osa nykynuorista ei yksinkertaisesti koe alkoholin käytölle sosiaalisessa tilanteessa samanlaista tarvetta kuin aiemmat sukupolvet.

– Alkoholi on sosiaalinen päihde. Sen asema nuorten parissa on muuttunut samalla, kun sosiaalisuus on muuttunut muun muassa sosiaalisen median käytön lisääntyessä. Erilaisuus on hyväksyttävämpää ja nuoret voivat omana itsenään löytää muita, saman henkisiä nuoria. Alkoholia ei välttämättä tarvita enää vapauttamaan jännitettä tai buustaamaan omaa sosiaalista asemaa, Piipponen sanoo.

Muutos koskee osaa nuorista, sillä ”haasteena nuorten alkoholin käytössä on polarisaatio”.

– Vaikka kokonaisuudessaan nuorten alkoholin käyttö vähenee, on silti joukko nuoria, jotka käyttävät usein ja runsaasti alkoholia. Tähän joukkoon kasautuu alkoholin lisäksi usein myös muita nuoren kasvuun ja kehitykseen vaikuttavia haasteita, Ehyt ry kertoo.