Vuonna 2015 tapahtui 257 kuolemaan johtanutta liikenneonnettomuutta. Moottoriliikenteen onnettomuuksia sattui 35 edellisvuotta enemmän, kun kevyen liikenteen onnettomuuksien määrä pysyi lähes ennallaan. Moottoriajoneuvo-onnettomuuksista suurimman osan (66 %) taustalla vaikuttivat kuljettajan tilaan liittyvät tekijät, todetaan Onnettomuustietoinstituutin tiedotteessa.