Liikenteen ilmastopolitiikan työryhmän mukaan Suomen kaupungeissa olisi otettava pikaisesti käyttöön tiemaksut ja polttoaineveroa tulee nostaa vuosittain vuodesta 2020 lähtien. Työryhmä julkisti tänään liikenne- ja viestintäministeriön tilaaman loppuraporttinsa, jossa esitellään keinoja hiilettömään liikenteeseen.

”Työryhmän arvion mukaan kestävän liikkumisen kokonaisuuden vaikuttavimpia toimenpiteitä lyhyellä aikavälillä ovat tiemaksujen käyttöönotto kaupunkiseuduilla ja pitkällä aikavälillä investoinnit kestävään liikennejärjestelmään. Polttoaineveron korotus on suhteellinen tehokas toimenpide, joskin sen vaikutus on voimakkaampi ajoneuvon valintaan kuin liikennesuoritteen määrään”, raportissa sanotaan.

LUE MYÖS: Hurja laskelma Suomelle: Jättimullistus alkaa 2025, ja sitten menee koko autokanta uusiksi

”Yksinään käytettynä polttoaineveron ja tiemaksun kaltaiset taloudelliset ohjauskeinot voisivat rajoittaa liikkumismahdollisuuksia. Sen vuoksi niiden rinnalla tulee panostaa kestävän liikkumisen edellytyksiin”, raportissa todetaan.

Tiemaksut ja polttoainevero

Tiemaksuista työryhmä ehdottaa näin:

”Mahdollistetaan lainsäädännöllä veroluonteisten tiemaksujen käyttöönotto kaupunkiseuduilla, joilla voidaan ohjata liikkumista joukkoliikenteeseen, jaettuihin kyyteihin ja muihin kestäviin liikkumismuotoihin. Aloitetaan valmistelu mahdollisimman pian ja otetaan käyttöön lainsäädännön ja teknis-toiminnallisen ratkaisun valmistuttua.”

LUE MYÖS: Sdp heittäisi hallituksen autoveroalen roskiin – Suomi pikavauhtia sähköautojen aikaan

Polttoaineverosta työryhmä ehdottaa:

”Fossiilisten liikennepolttoaineiden verotusta kiristetään vuosittain vuosina 2020-2044. Selvitetään liikenteen polttoaineiden verotukseen sisältyvien verotukien ja niitä kompensoivien käyttövoimaverojen vaiheittaista poistamista.”

”Veronkorotusten vastapainoksi tuetaan nolla- ja vähäpäästöisten autojen hankintoja ja konversioita sekä siirtymää nykyistä kestävämpiin liikennemuotoihin. Selvitetään tarve ja mahdollisuudet veronkorotuksen vaikutusten kompensoimiseksi vähävaraisemmille talouksille esimerkiksi muun verotuksen kautta.”

LUE MYÖS: St1:n Mika Anttonen: ”Oli vaikeaa huomata, että biopolttoaineet eivät ole ratkaisu”

Taustalla kovat tavoitteet: 670 000 sähköautoa

Työryhmän laatiman toimenpideohjelman taustalla ovat seuraavat tavoitteet: ” 1) Henkilöautojen suoritteen eli ajoneuvokilometrien kasvu taittuu vuonna 2025, minkä jälkeen henkilöautojen suorite ei enää kasva. 2) Liikennevälineiden uusiutuminen nopeutuu huomattavasti. 3) Nestemäisten biopolttoaineiden osuus kaikista polttoaineista on 30 % vuonna 2030 ja 100 % vuonna 2045 kotimaisessa liikenteessä. Nestemäisten biopolttoaineiden absoluuttinen määrä tieliikenteessä ei kuitenkaan nouse vuoden 2030 jälkeen. Nestemäisten biopolttoaineiden lisäksi kasvatetaan voimakkaasti kotimaassa tuotetun biokaasun käyttömääriä liikenteessä”.

Työryhmän mukaan hiilettömän liikenteen edellytyksenä on se, että kaikista fossiilisista polttoaineista tie-, raide- ja kotimaan vesiliikenteessä on päästävä kokonaan eroon vuoteen 2045 mennessä. Siksi tavoitteena on noin 670 000 sähköautoa ja noin 130 000 kaasuautoa vuonna 2030 ja noin 2 miljoonaa sähköautoa ja noin 250 000 kaasuautoa vuonna 2045.

Tavoite on hurja, sillä Juha Sipilän (kesk) hallitus on aiemmin ilmoittanut tavoitteekseen ainakin 250 000 täyssähköautoa sekä 50 000 kaasukäyttöistä autoa vuoteen 2030 mennessä.

LUE MYÖS: Näinkö saadaan Suomen automarkkinoille iso määrä käytettyjä sähköautoja? – Rkp ehdottaa hankintatukea

LUE MYÖS:

”Poliittiset johtajamme ovat pettäneet meidät” – Ruotsalainen Greta Thunberg, 15, puhui YK:n pääsihteerille

Tällainen on Bernerin ja autoalan sopimus: Nuorennusleikkaus Suomen autokantaan