Osinkojen lähdevero aiheuttaisi korotuspainetta eläkemaksuihin tai leikkauksia eläkkeisiin, toteaa eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen yhteiskuntasuhdejohtaja Jaakko Kiander kannanotossaan.

Hallitusneuvotteluita johtava sdp on ajanut Suomeen veropoliittiseen ohjelmaansa sisältyvää ajatusta osinkojen lähdeverosta. Julkisten tietojen mukaan puolueen linja ei ole muuttunut hallitusneuvotteluiden alla tai aikana, vaikka elinkeinoelämä ja finanssiala ovat kritisoineet veroa. LUE LISÄÄ: ”Miljoona suomalaista kärsisi heti” – Uusi viesti Säätytalolle sdp:n haluamasta verosta

Vero kohdistuisi sellaisiin omistajatahoihin, jotka tällä hetkellä eivät maksa saamistaan osingoista veroa, Kiander summaa: moniin ulkomaisiin sijoittajiin, mutta myös kotimaisiin yleishyödyllisiin yhteisöihin kuten säätiöihin, yhdistyksiin ja työeläkelaitoksiin kuten Ilmarinen.

LUE MYÖS: ”Täysin epärealistinen ajatus” – EK yrittää estää sdp:n esittämän lähdeveron

”Lähdeveron ajatus on houkutteleva, koska Suomesta maksetaan vuosittain runsaasti verovapaita osinkoja ulkomaisille omistajille”, Kiander myötäilee sdp:n logiikkaa.

”Toisaalta verovapaat osingot ovat taas tärkeitä kotimaisille yleishyödyllisille sijoittajille. Näistä merkittävimpiä ovat eläkelaitokset. Osinkojen verottaminen pienentäisi eläkelaitosten verojen jälkeisiä sijoitustuottoja ja heikentäisi siten koko työeläkejärjestelmän rahoitustasapainoa. Työeläkelaitoksilla ei ole mitään omia voittovaroja, joita voitaisiin verottaa, vaan sijoitustuotot käytetään joko nykyisten eläkkeiden tai tulevien eläkevastuiden rahoittamiseen”, hän jatkaa.

Kianderin mukaan työeläkelaitosten yhteensä yli 200 miljardin euron varoista noin 40 prosenttia on sijoitettu osakkeisiin.

”Osakkeista saadaan vuosittain osinkotuloja, joiden suuruusluokka on noin 3 miljardia euroa. Jos osinkoihin kohdistettaisiin matala, esimerkiksi 5 prosentin lähdevero [kuten sdp on ehdottanut], veron suuruudeksi tulisi noin 150 miljoonaa euroa vuodessa. Toisin sanoen eläkelaitosten sijoitustuotto supistuisi tällä summalla. Muutos ei ole merkityksetön.”

LUE MYÖS: Suomen verosopimukset söisivät demareiden lähdeveroa – Sdp: Este huomioitu laskelmassa

Hänen mukaansa veron vaikutuksia voidaan kuvata myös arvioimalla, kuinka paljon työeläkemaksuja pitäisi nostaa, jotta vero ei heikentäisi työeläkejärjestelmän rahoitustasapainoa.

”Arvioitua lähdeverosummaa voi verrata työeläkemaksujen perusteena olevaan noin 80 miljardin euron palkkasummaan. 150 miljoonaa euroa on noin 0,2 prosenttia palkkasummasta. Osinkojen verottaminen aiheuttaisi tämän suuruisen korotuspaineen työeläkemaksuihin.”

LUE MYÖS: Antti Rinne pitää kiinni +100 €/kk -eläkelupauksesta – Sdp:n eläkemallilla 900 miljoonan hintalappu

Kianderin mukaan ”ylimääräinen maksupaine ei ole mieluisa uutinen tilanteessa, jossa alentuneen syntyvyyden vuoksi eläkejärjestelmään on muodostumassa muutoinkin merkittäviä maksunkorotuspaineita”.

Eläketurvakeskuksen maaliskuussa päivittämien laskelmien mukaan paineen purkamiseksi on syytä pikemminkin etsiä keinoja, joilla sijoitustuottoja ja rahoitustasapainoa voitaisiin parantaa.

”Jos taas eläkemaksuja ei nostettaisi, edellyttäisi osinkojen lähdevero vastaavan suuruista leikkausta eläkemenoihin. Keskimäärin leikkaustarve olisi noin 0,7 prosenttia vuotuisesta eläkemenosta. Keskimääräiseen noin 20 000 euron vuosieläkkeeseen tämä tarkoittaisi 140 euron leikkausta. Näistä syistä eläkelaitosten osinkotuottojen verottaminen ei ole yksinkertainen asia”, hän varoittaa.

LUE MYÖS: Uusi lähdevero Suomeen? – SDP:lle varovaista tukea keskustasta ja kokoomuksesta