Kokoomuksen kansanedustaja, energiajuristi Heikki Vestman vaatii työ- ja elinkeinoministeriötä kiireesti laatimaan Fennovoiman ydinvoimahankkeesta puolustusministeriön esittämän riskianalyysin hankkeen vaikutuksista Suomen turvallisuuteen.