Korkein hallinto-oikeus (KHO) katsoo, että sote-uudistuksen valinnanvapausmalli on vietävä Euroopan komission käsittelyyn sisältämiensä epäselvyyksien vuoksi. Kuntalehti nosti esiin KHO:n joulukuisen lausunnon, jota ministeriö ei kuitenkaan aio noudattaa.

KHO:n lausunnon mukaan esitetty valinnanvapausmalli on ongelmallinen EU-oikeudellisesti. Kysymys on ennen kaikkea siitä, katsotaanko maakuntien sote-liikelaitosten saavan EU-säännöksissä kiellettyä valtiontukea verokohtelunsa ja konkurssikelvottomuutensa vuoksi.

Näiden epäselvyyksien vuoksi KHO katsoo, että ”ainoa oikeudellisesti kestävä” menettelytapa oikeusvarmuuden turvaamiseksi on ilmoittaa kaavaillusta lainsäädännöstä komissiolle.

Sote-uudistuksen valmistelijat eivät kuitenkaan aio reagoida KHO:n esitykseen. Maakunta- ja soteuudistuksen projektijohtaja Päivi Nerg valtiovarainministeriöstä sanoo Kuntalehdelle, että sote-kokonaisuutta ei aiota lähettää EU-tarkasteluun. Nerg vastaa Twitterissä Uuden Suomen kysymykseen siitä, viittaako ministeriö kintaalla KHO:n vaatimukselle.

– Ei tässä millään kintaalla viitata. Tärkeitä huomioita tärkeästä asiasta, joka [valinnanvapaus-]lakiluonnoksen perusteluissa läpikäyty, Nerg katsoo.

– KHO:n kanta on STM:n tiedossa ja kysymystä on tarkasteltu valinnanvapauslain esitysluonnoksen perusteluissa. STM:n näkemys on tällä hetkellä se, että sote-uudistuksen valmistelu voi edetä suunnitellussa aikataulussa, kommentoi puolestaan sosiaali- ja terveysministeriö STM.

KHO käyttää hallintolakiasioissa Suomen ylintä tuomiovaltaa ja toimii viranomaisten lainkäytön oikeellisuuden valvojana.

Nerg myös kiistää Kuntalehden väitteen, että KHO:n lausunto ei olisi mukana ministeriön julkaisemassa valinnanvapauden lausuntoyhteenvedossa. KHO:n lausunnon rooli yhteenvedossa vaikuttaa kuitenkin pieneltä, sillä yhteenvedossa todetaan lähinnä, että: ”Maakuntien yhtiöiden uusi kilpailuasema yksityisten yhtiöiden rinnalla ja toisaalta liikelaitoksen viimesijainen palveluvelvoite nähdään esteenä onnistuneelle kilpailulle julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä. Yhtiöittämisen nähdään myös heikentävän palvelujen demokraattista päätöksentekoa.”

Nerg kertoo Kuntalehdelle, että EU-käsittelyyn viedään vain tuet taloudelliseen toimintaan, ja tällaisia ei valinnanvapauden lakiluonnoksessa hänen mukaansa ole. Hän ei Kuntalehden mukaan halunnut arvioida, miten erimielisyys KHO:n kanssa vaikuttaa lain legitimiteettiin.