Eduskunnan tarkastusvaliokunnan jäsen Päivi Räsänen (kd) kertoi eduskunnassa, että turvapaikanhakijoiden vastaanottorahan sanktiomahdollisuutta ei ole käytetty muun muassa siksi, että se koetaan turvallisuusriskiksi. Entisen sisäministerin paljastus perustuu tarkastusvaliokunnan saamaan tietoon.

Eduskunnassa keskusteltiin tarkastusvaliokunnan raportista, jonka mukaan maahanmuuttajien kotouttaminen ei nykyisellään toimi Suomessa. Valiokunta vaatii kotouttamistoimien aloittamista jo turvapaikanhakuvaiheesta sekä kotoutumisjakson lyhentämistä yhteen vuoteen.

Valiokunta toi mietinnössään esiin, että turvapaikanhakijoiden vastaanottorahaa olisi mahdollista alentaa, jos hakija ei osallistu vastaanottokeskuksen koulutukseen suomalaisesta yhteiskunnasta. Tätä sanktiomahdollisuutta ei kuitenkaan ole juuri käytetty, mietinnössä kerrottiin. Räsänen antoi eduskunnan keskustelussa lisätietoa ratkaisun taustoista.

”On tärkeää tässä yhteydessä puhua myös siitä, mitä tapahtuu vastaanottokeskuksissa. Näille henkilöillehän maksetaan vastaanottorahaa, jota voidaan vähentää enintään 20 prosenttia kahden kuukauden ajaksi, jos henkilö ilman perusteltua syytä kieltäytyy työ- tai opintotoiminnasta, mutta saamamme tiedon mukaan näitä vähennyksiä ei käytännössä juurikaan tehdä eli tätä periaatteellista velvoittavuutta ei käytännössä käytetä”, kansanedustaja Räsänen kertoi.

”Yksi syy, joka [valiokunnan kuulemisissa] nousi esiin, oli se, että asiakkaiden sanktioiminen nähdään turvallisuusriskinä eli pelätään, että henkilöt reagoivat turvallisuutta vaarantaen siihen, jos heiltä vähennetään vastaanottorahaa”, hän paljasti.

Valiokunta kuuli mietintöään varten laaja-alaisesti asiantuntijoita ja viranomaisia, jotka kytkeytyvät kotouttamistyöhön. Valiokunnan mielestä turvapaikanhakijat tulisi velvoittaa osallistumaan vastaanottokeskuksen opintotoimintaan.

LUE LISÄÄ: Kansanedustaja: Pelko reaktiosta vastaanottokeskuksessa ei saa estää sanktion käyttöä

LUE MYÖS: Eero Heinäluoma paljasti ”murheellisen tosiasian”: Enemmistö Suomeen tulijoista ei opi suomea – vastaanottorahan sanktiota ”ei ole käytetty”

Turvapaikanhakijat ovat vastaanottokeskuksissa noin vuoden, ennen kuin saavat päätöksen hakemukseensa ja mahdollisen myönteisen päätöksen saatuaan siirtyvät kotouttamistoimenpiteiden piiriin. Tämän vuoksi eduskunnan tarkastusvaliokunta edellytti varsinaisten kotouttamistoimien aloittamista jo turvapaikanhakuvaiheessa sekä toisaalta vastaanottorahan kehittämistä ”kannustavampaan” suuntaan aktiivisuuden ja oppimisen edistämiseksi.

”Valiokunta painottaa, että turvapaikanhakijoita tulee myös käytännössä velvoittaa osallistumaan opintotoimintaan”, valiokunta totesi lausunnossa viitaten käyttämättä jääneeseen sanktiomahdollisuuteen.

Räsänen toi puheenvuorossaan esiin, että esimerkiksi Tanskassa, Saksassa ja Alankomaissa kotouttamisohjelmaan osallistuminen on pakollista ja ehto pysyvän oleskeluluvan saamiseksi.

”Aivan hyvin tällainen voitaisiin myös meillä ottaa käyttöön. Lisäksi myös kielitaidon osoittaminen on eräissä maissa otettu tällaiseksi edellytykseksi”, Räsänen sanoi.

Lue lisää:

OECD: Maahanmuuttajanaiset eivät työllisty Suomessa – kotihoidontukea uudistettava

”Tuskin Suomi poikkeaa muista maista, joihin on maahanmuuttoa” – Eduskunnassa varoitus Ruotsin lähiöongelmista