Kristillisdemokraattien entinen puheenjohtaja, kansanedustaja Päivi Räsänen puolustaa professori Tapio Puolimatkaa kirjallisessa kysymyksessä. Puolimatka julkaisi kohua herättäneen artikkelin, joka on johtanut toimiin Jyväskylän yliopistossa.

Entinen sisäministeri Räsänen on jättänyt hallitukselle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen siitä, miten hallitus aikoo turvata tieteellisen tutkimuksen vapauden ja korkeimman opetuksen ja tutkimuksen sananvapauden.

Puolimatka julkaisi heinäkuun lopulla homovastaiseksi tulkitun artikkelin Oikea Media -sivuston blogipalstalla. Oikea Media ei sitoudu journalistin ohjeisiin ja luonnehtii itseään konservatiiviseksi vastamediaksi.

Kirjoituksessaan Puolimatka pohtii kasvatusta, tasa-arvoista avioliittolakia sekä äitiys- ja isyyslakia. Hän liittää alkaneen muutosprosessin pedofilian puolustamiseen, joka on kirjoituksen kantava teema.

–Miten pitkälle avioliittolain tuoma muutosprosessi vielä johtaa? Jotkut tutkijat ovat esittäneet, että mielikuvat seksuaalisen suuntautumisen synnynnäisyydestä ja muuttumattomuudesta luovat perustan myös kampanjalle pedofiilien seksuaalioikeuksien puolustamiseksi, Puolimatka väittää kirjoituksessaan.

– Kun pedofilia aletaan medioissa esittää synnynnäisenä ja muuttumattomana seksuaalisena suuntautumisena ja tähän yhdistetään aikamme seksologian käsitys lapsesta seksuaalista nautintoa etsivänä ja tarvitsevana olentona, jolla on seksuaalioikeuksia, luodaan perusta prosessille, joka voi vähitellen johtaa ensin pederastian ja sitten pedofilian hyväksymiseen ja laillistamiseen.

Jyväskylän yliopisto sanoutui irti puheenvuorosta.

– Professori Puolimatkan kirjoitus ei edusta Jyväskylän yliopiston arvoja eikä linjaa. Olemme sitoutuneet kohtelemaan jokaista yksilöä ja ryhmää kunnioittavasti ja arvokkaasti. Opetuksemme pohjautuu tieteeseen, ei ideologiaan ja mielipiteisiin. Ryhdymme konkreettisiin toimenpiteisiin, rehtori Keijo Hämäläinen twiittasi.

Twiitti oli vastaus Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnalle (JYY), joka oli vaatinut homofobisena pitämänsä lausunnon takia yliopistolta toimia, joilla turvataan kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan tasa-arvoinen ja turvallinen opiskeluympäristö.

Professorin kuulemistilaisuus on määrä järjestää ensi viikolla.

Puolimatka itse puolestaan on jättänyt Jyväskylän yliopiston hallitukselle hallintokantelun rehtorin toiminnasta. Puolimatkan mukaan JYY, rehtori tai avustajat eivät olleet häneen yhteydessä ennen annettuja lausuntoja. Puolimatkan mielestä kuuleminen puolitoista viikkoa jälkikäteen ei korjaa tilannetta, koska yliopisto on jo julkisesti sanoutunut irti kirjoituksesta.

Räsäsen mielestä Puolimatka analysoi artikkelissaan oman alansa asiantuntijana pedofilian laillistamiseksi tapahtuvaa kampanjointia ja kuvaa artikkelissa prosessia pedofilian hyväksymisestä sen laillistamiseen ”hyvin johdonmukaisesti”.

–On merkillistä, kuinka voimakkaan reaktion professorin julkaisu on herättänyt. Rehtori on ilmoittanut, että Puolimatkan artikkeli ei edusta Jyväskylän yliopiston arvoja eikä linjaa. Ihmettelen syvästi sitä, mikä pedofiliasta varoittamisessa on vastoin yliopiston arvoja, Räsänen kysyy tiedotteessa.

–Olen huolissani akateemisen maailman ja tieteellisen tutkimuksen sananvapauden kaventumisesta. Yliopistoissa vallitsee lain mukaan tutkimuksen, taiteen ja opetuksen vapaus. Olipa Puolimatkan puheenvuoron sisällöstä mitä mieltä tahansa, ovat yliopiston rehtorin lausunnot merkillisiä, koska ne loukkaavat perustuslain turvaamaa sananvapautta ja korkeimman opetuksen ja tutkimuksen vapautta.

Räsäsen mielestä ”Puolimatka ei ole artikkelissaan syyttänyt mitään tiettyä ihmisryhmää, vaan täysin asiallisesti käsitellyt pedestrian ja pedofilian normalisoimisprosessia”. Pedestria viittaa aikuisen miehen ja nuorukaisen väliseen seksuaalissävytteiseen suhteeseen.

–Tässä tilanteessa olisi oikein, että rehtori peruuttaisi kannanottonsa ja korjaisi professori Puolimatkan kunnialle aiheuttamansa vahingon. Jyväskylän yliopiston pyrkimykset vaimentaa näkökulmien välistä keskustelua ovat erittäin haitallisia koko yliopistoyhteisölle, Räsänen sanoo.