Sisäministeri Päivi Räsänen (kd.) kuvaa Kansanlähetyspäivillä viikonloppuna pitämässään puheessa homoseksuaalisuutta kivuksi ja vertaa aborttia eläinten teurastuksiin. Ministeri Räsänen tarkentaa Uudelle Suomelle, että hän tarkoitti kipu-lausunnollaan vain sellaisia ihmisiä, jotka itse kärsivät seksuaalisista tuntemuksistaan.

Ministeri Räsäsen puheen mukaan parisuhdelain, homoadoptiolain ja sukupuolineutraalin avioliiton ”perimmäisenä tavoitteena on vaikuttaa yhteiskunnan asenteisiin, jotta homoseksuaalinen suuntautuneisuus tunnustettaisiin heteroseksuaalisuuden rinnalle tasavertaiseksi tavaksi toteuttaa seksuaalisuutta”.

–Sillä pyritään poistamaan ympäristön syyllistävät asenteet ja homosuhteisiin liittyvä syyllisyys, Räsänen sanoo puheessaan (PDF-tiedosto).

Räsäsen mielestä homoseksuaaleja ei tulisi sulkea kirkon ulkopuolelle, vaan sallia heillekin ”Jumalan sanan koko totuus”. Räsänen antaa ymmärtää, että homoseksuaalisuus on kipu, johon tarvitaan tukea.

–Samalla seurakunnissa tulisi löytyä enemmän tilaa ja rakkautta niille ihmisille, joiden kipuna on homoseksuaalinen tunne-elämä tai muu seksuaalinen poikkeavuus, ministeri sanoo.

Ministeri Räsänen on myöhemmin selventänyt Uudelle Suomelle, että hän tarkoitti lausunnollaan vain sellaisia ihmisiä, jotka itse kärsivät omista seksuaalisista tuntemuksistaan.

Suurin kohu nousi keskiviikkona Räsäsen puheen osuudesta, jossa muun muassa poliisitoiminnasta vastaava ministeri Räsänen toteaa Jumalan sanan olevan joskus lakia tärkeämpi.

–Kaikilla meillä on varmasti tullut eteen tilanteita, joissa joudumme miettimään, rohkenemmeko toimia vastoin yleistä mielipidettä tai normia, porukan painetta tai joskus jopa lakia, jos nämä ovat Jumalan sanan vastaisia, Räsänen sanoo puheessa.

Hän ottaa esimerkiksi Raamatun tarinan siitä, kuinka viranomaiset kielsivät apostoleja saarnaamasta Jeesuksesta.

–Silloin apostoli Pietari ja muut apostolit sanoivat: ”Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä”. He jatkoivat työtään kielloista huolimatta, Räsänen sanoo.

Uusi Suomi ei keskiviikkona päivällä tavoittanut ministeri Päivi Räsästä kommentoimaan puhettaan. Hän selittää kannanottoaan Kotimaa24:lle ja muille lehdille lähettämässään viestissä. Suomen lakia on noudatettava, Räsänen korostaa.

–Suomen lakia on aina noudatettava, meillä ei ole sellaista tilannetta, jossa ihminen pakotettaisiin rangaistuksen uhalla toimimaan vastoin omaa tuntoaan. Suomalainen samoin kuin muu länsimainen lainsäädäntö on rakentunut pitkälti kristillisen arvomaailman pohjalle, jossa ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa kunnioitetaan, Räsänen vastaa ihmettelyyn.

Räsänen viittasi lakikommentillaan terveydenhoitohenkilöstön oikeuteen kieltäytyä aborttien tekemisestä, minkä puolesta lääkäritaustainen ministeri on puhunut toistuvasti.

–Abortinkin suorittamisen ja siten pienen kehittyvän ihmisen elämän lopettamisen voi väistää eroamalla virastaan, vaikka mielestäni meille tulisi saada laki, joka mahdollistaa omantunnon suojan terveydenhuoltohenkilöstölle olla suorittamatta raskauden keskeytystä, Räsänen vastaa Kotimaa24:lle.

Abortti on Räsäsen mukaan Suomessa ”vaiettu tabu, Pandoran lipas, jonka avaamisen seurauksia pelätään”.

– Eläinsuojelulaki antaa paremman suojan lopetettavalle eläimelle kuin aborttilaki syntymättömälle lapselle. Eläimelle ei saa teurastettaessa tuottaa kipua, mutta abortin kivuliaisuudesta ei uskalleta edes keskustella, Räsänen ihmettelee.

Sisäministeri Päivi Räsäsen puheen nosti ensimmäisenä esiin Kankaanpään Seutu -lehti.

Päivi Räsäsen puoliso, Kansanlähetysopiston rehtori Niilo Räsänen, puolestaan kritisoi puheessaan Suomen luterilaisen kirkon homolinjauksia.

–Meidän aikamme polttavia kysymyksiä on ollut virkakysymys, homokysymys, avioliitto- ja seksuaalisuuskysymykset. Näissä kysymyksissä kristikunnassa on vallinnut harvinaisen yhtenäinen näkemys meidän aikaamme asti. Päälinjat ovat olleet yhtenäiset. Tämä on johtunut siitä, josta jo edellä puhuin eli Raamattu on ollut ylin auktoriteetti kaikille kristinuskon pääsuuntauksille. --- Nyt tilanne on kuitenkin muuttunut. Jotkut pienet kirkkokunnat, niin kuin Suomen luterilainen kirkko, on tehnyt irtioton kristinuskon yhteisestä näkemyksestä, Niilo Räsänen katsoo.

Artikkelin otsikkoa on tarkennettu paremmin sisältöön sopivaksi. Alkuperäinen otsikko oli "Päivi Räsänen: Homoseksuaalisuus on kipu".