Kuva: Lauri Olander

Suomalaisten koulujen joulu- ja muiden juhlien pitopaikaksi on valikoitunut monin paikoin evankelisluterilainen kirkko. Juhlan sisältöön on liittynyt jossain tapauksessa uskonnollisia elementtejä, jossain ei.

Kouvolan kohutussa tapauksessa apulaisoikeusasiamies linjasi sikäläisen yhtenäiskoulun menetelleen lainvastaisesti, koska se järjesti koulun joulujuhlan uskonnollisena tilaisuutena.

Apulaisoikeusasiamies perusteli päätöstään sillä, että tapahtumapaikan lisäksi juhlassa on laulettu virsiä, esitetty jouluevankeliumi ja seurakunnan pappi on pitänyt puheen. Koulun rehtorikin on omassa selvityksessään pitänyt joulujuhlaa ”uskonnollisesti virittyneenä”.

Tämän päätöksen lisäksi apulaisoikeusasiamies totesi pitävänsä ”oppilaiden yhdenvertaisuuden, uskonnonvapauden sekä julkiselta vallalta uskontojen ja vakaumusten suhteen edellytettävän neutraaliuden ja tasapuolisuuden näkökulmasta lähtökohtaisesti ongelmallisena myös koulun lukukauden päättäjäisjuhlan järjestämistä kirkkosalissa.”

Asia politisoitui, kun päättäjät keskustan puheenjohtajasta Katri Kulmunista ja kokoomuksen puheenjohtajasta Petteri Orposta lähtien tarttuivat siihen. Kaikki lähti liikkeelle Maaseudun Tulevaisuuden viime perjantain uutisesta.

Vaikea sanoa, lukivatko poliitikot apulaisoikeusasiamiehen päätöksen tuossa vaiheessa vai tulivatko viikonlopun reaktiot enemmän mutu-pohjalta.

Niin tai näin, eilen illan suussa saatiin ainakin Kulmunilta ja Orpolta täsmennyksiä Ylen kautta.

”Se, että kirkkorakennus nähtäisiin jotenkin ongelmallisena ja tunnustuksellisena itsessään, seinien kautta, niin se ei ole hyvä tie”, Kulmuni totesi.

”Jos vaikka koulun omat tilat eivät riitä ja lähellä on kirkko, niin kyllä siellä pitää voida tilaisuus järjestää”, Orpo sanoi.

Kirkkoja on käytetty koulujen tilaisuuksiin muutenkin kuin joulujuhlien yhteydessä. Uusi Suomi kertoi esimerkiksi maanantaina helsinkiläisestä Ressun lukiosta, joka käyttää Vanhaa kirkkoa ylioppilasjuhlien pitopaikkana. LUE LISÄÄ:

Asian perään oli kysellyt Opettajien ammattijärjestön OAJ:n koulutusjohtaja Heljä Misukka.

Rehtori Ari Huovinen kertoi maanantaina Uudelle Suomelle, että kyse on Ressun lukion perinteestä, ja yhteistyö oppilaiden ja vanhempien kanssa on hyvää. Lisäksi koulun tilat ovat liian pienet.

”Kenenkään ei tarvitse tulla paikan päälle, jos on eettisiä tai muita syitä”, rehtori Huovinen myös sanoi.

Kouvolan tapauksessa kantelijana oli Uskonnottomat Suomessa ry. Heidän lisäkseen evankelisluterilainen kirkko voi olla aika vieras juhlapaikka joillekin muiden uskontokuntien edustajille.

Jotta eettisiltä ja muilta ongelmilta vältyttäisiin, selkeintä olisi, että koulut järjestäisivät juhlansa muualla kuin kirkossa. Muita tiloja löytyy, jos koulu haluaa etsiä.

Kirjoittaja on evankelisluterilaisen kirkon jäsen ja arvostaa perinteitä, joita kansankirkkoomme liittyy.

LUE MYÖS: