Hallituksen tekemät talousarviot pakkolaeista kutsutuista työelämäuudistuksista sisältävät ”tietoisia virheitä”, tulkitsevat palkansaajajärjestöt SAK, STTK ja Akava yhteisessä lausunnossaan. Järjestöt arvioivat, että toimet heikentävät julkista sektoria yhteensä 930 miljoonalla eurolla.