Alkoholin matkustajatuonti väheni kolme prosenttia viimeisten 12 kuukauden aikana, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kyselytutkimuksensa perusteella. Vielä keväällä matkustajatuonti oli roimassa kasvussa edeltäneen vuoden ajalta, joten tutkimustulosta voidaan pitää yllättävänä.

–Kyllä tämä matkustajatuonti silti vielä ihan korkealla tasolla on, THL:n erikoissuunnittelija Tuomo Varis kertoo Uudelle Suomelle.

Väkevien alkoholijuomien tuonti laski 9,1 prosenttia. Väkevöityjen viinien sekä juomasekoitusten tuonti laski 16,7 prosenttia.

Ihmiset suosivat selvästi miedompia alkoholijuomia, sillä esimerkiksi siidereiden tuonti kasvoi 15,1 prosenttia, oluiden 5,4 prosenttia ja mietojen viinien 5,0 prosenttia. Miedompien juomien suosiminen näkyy Variksen mukaan myös viime vuoden kotimaan myynnissä.

–Tässä voi hyvinkin olla kyse juomatapojen muutoksesta. Tietty ikäluokka, joka enemmän käyttää väkeviä, vanhenee. Voi olla jotain tällaisia, Varis pohtii.

Heinäkuun alussa astui voimaan uudistus, jonka mukaan suuria alkoholimääriä tuova matkustaja voi joutua todistamaan lastinsa päätymisen omaan käyttöön.

–Kyllä tämä on jollain tavalla voinut vaikuttaa jonkin verran isompien määrien tuontiin, Varis kommentoi uudistuksen mahdollisia vaikutuksia.

Hän pitää todennäköisenä, että suurten määrien tuonti jatkossa vähenee uudistuksen takia, mutta tämä nähdään kunnolla mittauksissa vasta myöhemmin.

Toinen viinan tuontia mahdollisesti vähentävä uudistus on hänen mukaansa se, ettei varustamot toimita enää etukäteen tilattuja alkoholijuomia satamaterminaaleihin saakka. Matkustajat joutuvat kuljettamaan alkoholinsa itse maihin.

–Kyllä tämäkin muutos varmaan jonkin verran vaikuttaa, Varis toteaa.

Matkustajatuontiseurantatutkimus on tehty Alkon, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran, THL:n sekä valtiovarainministeriön toimeksiannosta.

Tiedot perustuvat TNS Gallupin haastatteluihin, joissa kysyttiin viimeksi kuluneen kahden viikon aikaista matkustajatuontia. Tarkasteluajanjakson tiedot perustuvat yli 26 000 yhteydenottoon, joista noin 2 600 henkilöä oli käynyt ulkomailla ja vastasi kyselyyn.

Muun muassa Tulli on kyseenalaistanut kyselytutkimusten luotettavuuden alkoholituonnin mittaamisessa. THL:n Varis pitää kyselytutkimusta luotettavana.

–Tietenkään aivan 100-prosenttisen tarkkaa tietoa emme voi tällä saada, mutta virhemarginaali on kuitenkin pieni, Varis toteaa.

Hänen mukaansa kyselyssä on paljastunut myös suuria määriä alkoholia, joten hän ei usko, että ihmiset arastelisivat kertoa, miten paljon todella tuovat viinaa ulkomailta.

–Kyllä ihmiset ymmärtävät, että kyse on nimettömästä luottamuksellisesta tutkimuksesta, Varis kertoo.