Millaiset palkankorotukset ovat kestäviä Suomen talouden kilpailukyvyn kannalta? Palkankorotuksista ja kustannuskilpailukyvystä puhutaan lähipäivinä paljon, kun Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton sopimusväännöstä odotetaan päänavausta työmarkkinakierrokselle.

Elokuussa Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja arvioi ennen työmarkkinakierroksen alkua, että Suomen kustannuskilpailukyky pysyisi ensi vuonna ennallaan kustannusvaikutuksiltaan 1,7–2,5 prosentin sopimuskorotuksilla.

Kajanoja arvioi sopimuskorotusten haarukan, jolla Suomen kustannuskilpailukyky pysyisi ennallaan, hieman alentuneen loppukesän jälkeen.

”Se ei ole kannanotto siitä kuinka paljon palkoilla on nousunvaraa, vaan mikä todennäköisesti säilyttäisi meidän kustannuskilpailukyvyn ennallaan”, Kajanoja painottaa.

Sittemmin myös Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn on puhunut palkkamaltista. Myös hän painotti, ettei ota kantaa korotusten suuruuteen. LUE LISÄÄ:

On olennaista huomata, että palkankorotusten ohella arvio kustannusvaikutuksesta sisältää esimerkiksi kiky-tuntien kaltaisiin asioihin tulevat mahdolliset muutokset.

Suomen taloudessa kasvu on jatkunut. Kansainvälinen talous on kuitenkin hidastunut edelleen elokuun jälkeen, mutta viime aikoina on tullut myös positiivisia merkkejä, Kajanoja huomauttaa. LUE SEURAAVAKSI:

Elokuun jälkeen EKP, OECD ja Euroopan komissio ovat kuitenkin muuttaneet hieman alaspäin arvioitaan palkkojen kehityksestä Suomen ulkopuolella. Euroalueen palkkaennusteita on laskettu alaspäin 0,1–0,3 prosenttiyksiköllä.

Keskeisten kilpailijamaiden palkankorotusodotusten lievä jäähtyminen tekee aiempaa vaikeammaksi pitää kiinni Suomen kustannuskilpailukyvystä.

Kiky-tunnit iso kysymysmerkki

Tulevien sopimusten kustannusvaikutusta olisi selkeä arvioida, jos esimerkiksi kahden vuoden sopimus sisältäisi vain kaksi kertaa vaikkapa noin kahden prosentin palkankorotukset. Iso kysymysmerkki liittyy kuitenkin ratkaisuihin työaikaa pidentäneistä kiky-tunneista.

Kiky-tunneista Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto sopivat aikoinaan allekirjoituspöytäkirjalla, jonka Teollisuusliitto on irtisanonut.

Teollisuusliitto on katsonut, että kiky-tunnit lähtevät ilman kustannusvaikutusta. Teknologiateollisuuden mukaan työajan pidennyksen kustannusvaikutus on laskennallisesti 1,4 prosenttia. LUE SEURAAVAKSI:

Tästä sovun löytäminen osaksi ratkaisua työehtosopimuksen kustannusvaikutuksesta on melko hankalaa.

Kajanojan mukaan kiky-tunnit vaikuttavat kilpailukykyyn ja pienentävät yritysten kustannuksia.

”Meillä ei ole kuitenkaan tarkka tietoa siitä, minkä suuruinen kiky-tuntien vaikutus on”, Kajanoja sanoo.

Kajanojan mukaan monilla aloilla 1,4 prosenttia kiky-tuntien vaikutukseksi on ihan perusteltu arvio. Kajanoja kuitenkin huomauttaa, että kiky-tunneista on eri aloilla sovittu hyvin eri tavoilla. LUE SEURAAVAKSI:

”Monella teollisuudenalalla se myös jätettiin paikallisesti sovittavaksi. Yrityksissä ja toimipaikoilla tehtiin erilaisia ratkaisuja”, Kajanoja huomauttaa.

Näissä tapauksissa 1,4 prosenttia on Kajanojan mukaan yläraja kiky-tuntien kustannusvaikutukselle. Kajanojan mukaan tarkasti tätä ei ole mahdollista arvioida.

Kajanojan mukaan on neuvottelupöydässä väännettävä asia, mikä kiky-tuntien vaikutukseksi tarkasti arvioidaan, jos niistä päätetään luopua.

”Olemme sen tiedon varassa, mikä neuvottelijoilta tulee kustannusvaikutuksesta”, Kajanoja sanoo.

Työmarkkinakierroksen päänavauksella tulee olemaan iso merkitys koko työmarkkinakierroksen jatkolle. Monet keskeiset vientialat neuvottelevat nyt työehtosopimuksista. Askelmerkit vaikuttavat suomalaisyritysten kilpailukykyyn ja siihen, mitkä edellytykset on saavuttaa hallituksen tavoittelema 75 prosentin työllisyysaste.

LUE SEURAAVAKSI: