Sopua työmarkkinakierroksen päänavauksesta ei tänään syntynyt.

Teollisuusliitto hylkäsi valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan esityksen uudeksi teknologiasektoria koskevaksi työehtosopimukseksi. Teknologiateollisuus kertoo, että se olisi hyväksynyt esityksen.

Piekkalan mukaan lopputulos tarkoittaa sitä, että työriita jatkuu ja työnseisausuhkat ovat voimassa.

”Sovittelua jatketaan sitten, kun osapuolilla on valmius liikkua näkemyksissään sovun aikaansaamiseksi”, Piekkala sanoo tiedotteessa.

Osapuolten kommenteista voi päätellä, että työaikaa pidentäneiden kiky-tuntien vaikutus palkankorotuksiin hiertää edelleen ja erot näkemyksissä korotustasosta ovat edelleen isoja.

Sovintoehdotus sisälsi vain palkantarkistukset, sillä osapuolet olivat sopineet muista asioista jo ennen sovittelua. Teknologiateollisuuden mukaan sopimuskokonaisuus ei sisältänyt minkäänlaisia heikennyksiä työehtoihin. Myös työaikaa pidentäneet kiky-tunnit olisivat poistuneet.

Teknologiateollisuuden mukaan ensisijaisena vaihtoehtona olisi edelleen ollut se, että palkantarkistuksista sovitaan paikallisesti. Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei synny, palkkoja tarkistettaisiin työehtosopimuksen niin sanotun perälaudan mukaisesti. Perälaudan mukaan palkantarkistukset olisivat olleet kahden sopimusvuoden aikana yhteensä 1,6 prosenttia.

Teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aallon mukaan sovittelijan esitys ei vastannut laisinkaan sitä tasoa, jota liitto on neuvotteluissa hakenut.

”Piekkalan 0,5 prosentin korotusesitys tarkoittaisi teknologiateollisuudessa työskenteleville noin 13 euron korotusta kuukausipalkkaan”, Aalto kommentoi esitystä tiedotteessa ja viittaa ensimmäiseen sopimusvuoteen, jolloin korotus olisi Teollisuusliiton mukaan noin 8 senttiä tunnilta.

Ehdotus olisi tarkoittanut Teollisuusliiton mukaan käytännössä sitä, että kiky-ratkaisun työaikaosuus maksatettaisiin teollisuusliittolaisilla kahteen kertaan.

Aallon mukaan Teollisuusliitto on esittänyt hyvin maltillisia korotuksia, jotka eivät millään tavalla vaarantaisi suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä.

”Ilmoitimme hyvissä ajoin työnantajille, että meidän osaltamme talkootyön tekeminen on loppu. Emme näin ollen myöskään tietenkään hyväksy sitä, että ilman kustannusvaikutuksia tehdyn työajan lisäyksen poistolle laskettaisiin jotain hintaa”, Aalto sanoo.

Lakot uhkaavat ensi maanantaina

Teollisuusliiton lakot ovat alkamassa ensi maanantaina. Sovintoesityksen kariuduttua Teollisuusliitto kertoo jatkavansa valmistautumistaan työtaisteluihin.

Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle pitää erittäin valitettava, ettei lakonuhka väistynyt. Jos lakko alkaisi, se aiheuttaa teknologiateollisuudessa Helteen mukaan erittäin merkittäviä tuotannon menetyksiä.

”Työmarkkinoilla odotetaan teknologiateollisuuden päänavausta, jotta neuvottelujen suma alkaa purkautua. Teollisuusliiton päätös oli suuri pettymys. Työmarkkinoilla tarvitaan pikimmiten vastuullinen päänavaus, joka tukee kustannuskilpailukykyä ja työllisyyttä”, Helle kommentoi.

Päänavausta odotettu

Vaikka Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton välillä on ollut riita enää lähinnä vain palkoista, kiista ei ole ollut helppo, sillä keskeinen palikka ovat kiky-tunnit.

Teollisuusliitto on katsonut, että kiky-tunnit lähtevät ilman kustannusvaikutusta. Teknologiateollisuuden mukaan työajan pidennyksen kustannusvaikutus on laskennallisesti 1,4 prosenttia.

Se millaiseen kustannustasoon työmarkkinakierroksen päänavauksessa päädytään, linjaa myös kierroksen jatkoa. Siksi ratkaisulla onkin iso merkitys yritysten kilpailukyvylle ja koko Suomen talous- ja työllisyysnäkymille.

Elokuussa Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja arvioi, että Suomen kustannuskilpailukyky pysyisi ensi vuonna ennallaan kustannusvaikutuksiltaan 1,7–2,5 prosentin sopimuskorotuksilla.

On olennaista huomata, että palkankorotusten ohella arvio kustannusvaikutuksesta sisältää esimerkiksi kiky-tuntien kaltaisiin asioihin tulevat mahdolliset muutokset.

Keskeisten kilpailijamaiden palkankorotusodotusten lievä jäähtyminen tekee aiempaa vaikeammaksi pitää kiinni Suomen kustannuskilpailukyvystä.

Kajanoja arvioi viime viikolla Kauppalehdelle, että Suomen kustannuskilpailukyvyn ennallaan pitävä sopimuskorotusten haarukka on hieman alentunut elokuun jälkeen. Numeroarviota nykyisestä haarukasta Kajanoja ei lähtenyt tekemään.

”Se ei ole kannanotto siitä kuinka paljon palkoilla on nousunvaraa, vaan mikä todennäköisesti säilyttäisi meidän kustannuskilpailukykymme ennallaan”, Kajanoja painotti.

Tulevien sopimusten kustannusvaikutusten arvioinnissa iso kysymysmerkki liittyy kuitenkin työaikaa pidentäneisiin kiky-tunteihin.

Kajanojan mukaan on neuvottelupöydässä väännettävä asia, mikä kiky-tuntien vaikutukseksi tarkasti arvioidaan, jos niistä päätetään luopua.

”Olemme sen tiedon varassa, mikä neuvottelijoilta tulee kustannusvaikutuksesta”, Kajanoja sanoi.