Jopa 74 prosenttia työssä olleista ekonomeista ilmoitti ansioidensa nousseen viime vuoden aikana, käy ilmi Suomen Ekonomien lokakuussa 2018 toteuttamasta vuotuisesta palkkatasotutkimuksesta.

Yleiskorotuksen ilmoitti saaneensa 48 prosenttia vastaajista. Henkilökohtaiseen suoriutumiseen liittyvän palkankorotuksen ilmoitti saaneensa 28 prosenttia vastaajista.

Kokopäivätyössä olleen ekonomin keskiarvopalkka ilman tulospalkkioita oli 5800 euroa kuukaudessa. Mediaanipalkka oli 5000 euroa kuukaudessa.

Helsingin alueella mediaanipalkka oli korkeampi, 5400 euroa. Muualla Suomessa mediaanipalkka oli 4600 euroa. Vastavalmistunut kauppatieteilijän mediaanipalkka oli 3200 euroa.

Helsingin talousalueella työskentelee 60 prosenttia ekonomeista.

Mediaanipalkka pysyi edellisvuoden tasolla. Vastaajaryhmä oli keskimäärin hieman nuorempi kuin vuotta aiemmin tehdyssä tutkimuksessa, siksi mediaanipalkka pysyi samana, vaikka valtaosa vastaajista kertoi saaneensa palkankorotuksen.

Vertailukelpoisella vastaajaryhmällä mediaanipalkka nousi arviolta 2,2 prosenttia.

LUE MYÖS: Nämä summat eivät näy palkkakuitissasi – 3000 €/kk onkin työnantajalle 3623,70 €/kk

Hyvin moni ekonomi työskentelee työehtosopimuksettomilla aloilla kaupassa, vakuutusalalla, tilintarkastajana, elintarvikealalla ja liikkeenjohdon konsultoinnissa. Näissä töissä mahdollinen yleiskorotus perustuu yleensä työnantajan omaan päätökseen ja henkilökohtaisten palkkaneuvottelujen merkitys on suuri.

Vastaajista 55 prosenttia oli tulospalkkausjärjestelmän piirissä. 78 prosenttia tulospalkkiojärjestelmän piiriin kuuluneista sai vuoden aikana tulokseen perustuvia palkaneriä.

Suurin osa ekonomeista työskentelee yksityisellä palvelusektorilla. Valtion palveluksessa oli viisi prosenttia, kuntasektorilla neljä prosenttia ja järjestöissä ja säätöissä kolme prosenttia vastaajista.

Ekonomit työskentelevät viikossa keskimäärin 40,6 tuntia. Kokoaikaisessa työsuhteessa olleilla luku oli 41,1 tuntia ja johtotasolla 44,4 tuntia.

Tutkimuksen kyselylomake postitettiin joka toiselle Suomen Ekonomien jäsenrekisterin mukaan kotimaassa asuvalle, alle 65–vuotiaalle, työvoimaan kuuluvalle jäsenelle. 3730 jäsentä vastasi kyselyyn.

LUE MYÖS: Nyt alkaa yli 50 000 palkansaajaa koskeva kiky-vääntö – Ay-liitto varautuu jo täystörmäykseen