Kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat huolissaan siitä, ettei työuupumuksesta ja muista niin sanotusta z-koodista aiheutuvista poissaoloista ole pakko maksaa palkkaa. Myöskään Kela ei aina maksa sairauspäivärahaa tältä ajalta.