Veronmaksajain keskusliitto kiittää hallitusta palkkaverotusta uhanneiden kiristysten purkamisesta. Liitto on tyytyväinen budjettiriihestä saatuun päätökseen.

Liiton mukaan budjettiriihen verolinjaukset merkitsevät palkkaverotuksen pysymistä suunnilleen ennallaan vuonna 2018. Keskituloisen 3 312 euroa kuussa ansaitsevan veroprosentti nousee 0,1 prosenttiyksikköä 30,4 prosentista 30,5 prosenttiin. Näin keskituloisen nettopalkan ostovoima pysyy käytännössä liiton mukaan ennallaan.

Liitto huomioi arvioissaan ansio- ja hintakehityksen arvioidut vaikutukset veroihin ja ostovoimaan. Laskelmassa ansiotason oletetaan nousevan keskimäärin 1,5 prosenttia ja hintatason 1,3 prosenttia vuonna 2018.

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää hallituksen päättämää 300 miljoonan euron kevennyspakettia hyvänä ja tilanteeseen sopivana vastaantulona, joka purkaa pääosan palkkaverotusta ensi vuonna uhanneista kiristyksistä. Solidaarisuusveron alarajan pitäminen ennallaan ei kiristä verotusta tähän vuoteen nähden, vaikka se kiristääkin liiton mukaan veroperusteita 30 miljoonaa euroa aiemmin päätettyyn verrattuna.

Lisäksi työttömyysvakuutusmaksu ei noussutkaan ennakoidulla tavalla, mikä vähentää liiton mukaan kompensaatiotarvetta noin 50 miljoonaa euroa.

– Palkkaverotusta ensi vuonna uhannut selvä kiristyminen höylättiin nyt lähes olemattomiin, Lehtinen sanoo tiedotteessa.

– Hallitus on budjettiriihessä osoittanut hyvää veromalttia. Tämä tukee sopivasti tavoitetta palkkamaltin säilymisestä syksyn liittokierroksella, Lehtinen katsoo.

Veronkiristyksiä suunnataan nyt valmisteveroihin, mikä on Lehtisen mielestä ymmärrettävää.

– On parempi verottaa haittoja kuin hyödyllisiä asioita, kuten työntekoa.

– Viron päättämät tuntuvat kiristykset ovat osaltaan raivanneet tilaa alkoholiverotuksen maltilliselle korottamiselle myös Suomessa.