37 prosenttia suomalaisista kokee ahdistusta töihin paluusta lomien jälkeen, selviää Duunitorin teettämästä kyselystä.

Viidennes sen sijaan palaa töihin hyvillä mielin. Suurin osa, 45 prosenttia, suhtautuu töiden alkamiseen neutraalisti.

”Jatkuva kiire johtaa siihen, ettei jaksa seuraavaan lomaan asti. Loman vaikutukset stressitasojen laskuun häviävät lähes heti”, yksi vastanneista kertoo.

Moni kyselyyn vastannut kertoo ahdistuvansa myös kokemastaan arvostuksen puutteesta ja työn merkityksettömyydestä.

”Työpaikallani on ahdistava ilmapiiri. Kiitosta ei saa hyvin tehdystä työstä, mutta epäonnistumiset tuodaan kaikkien nähtäville”, sanoo toinen vastaaja.

Yli puolet vastanneista työssäkäyvistä suomalaisista kertoo työasioiden pyörivän mielessä lomallakin viikoittain. Neljännes sanoo pohtivansa työasioita jopa päivittäin.

Yli puolet vastanneista hoitaa työasioita ja lukee työsähköposteja loman aikana.

LUE MYÖS: ”Älä nyt sunnuntai-iltana vastaa” – Työministeri Harakka älähti Ylellä suomalaisten roikkumisesta aina töissä

Neljännes vastaajista myös kokee, että työnantaja odottaa heidän hoitavan työasioita ainakin jonkin verran loman aikana.

Kyselyssä vain alle kymmenes kertoo, ettei mieti työasioita lomalla lainkaan.

Valtaosa on harkinnut uuden työn hakemista loman aikana

Lähes 90 prosenttia vastaajista on harkinnut hakevansa uutta työtä lomansa aikana, ja jopa 60 prosenttia on hakenut lomalla töitä viiden kuluneen vuoden aikana.

Tyytymättömyys johtamiseen tai palkkaan, vaihtelunhalu tai toiveet edetä uralla ovat kyselyn mukaan yleisiä syitä työpaikan vaihtamishaluun. Myös arvostuksen puute ja huono työilmapiiri ajavat suomalaisia vaihtamaan työpaikkaa.

”Huonon johtamisen mukanaan tuoma ilmapiiri ja epäreilu kohtelu aiheuttavat motivaation puutetta”, summaa yksi vastaajista.

Vastaajat kytkevät työn palkkatasoon usein ajatuksen työn arvostuksesta – tai sen puutteesta.

”Olisi kiva saada hieman arvostusta myös rahallisesti”, vastaaja toivoo.

Duunitorin Taloustutkimuksella teettämään kyselyyn vastasi heinäkuussa noin 2 000 työssäkäyvää suomalaista.

LUE MYÖS: Ylilääkäri: ”Tämä on hämmästyttävä tulos” – Fyysisesti terveet suomalaiset kokevat itsensä sairaiksi