Jos Suomi eroaisi eurosta, sen pitäisi erota myös EU:sta. Euroero tarkoittaisi samalla vähintään noin 20 prosentin romahdusta kansantuloon. Yhtä suomalaista kohden tämä tarkoittaisi noin 6 000 - 7 000 euron lovea ensimmäisenä vuonna. Seuraavina vuosina menetys vakiintuisi jonnekin 3 500 euron ja 4 500 euron välille.