POP Pankissa on seurattu huolestuneena suurten yhtiölainojen määrän kasvua koko maassa ja varsinkin pääkaupunkiseudulla. Mittavat yhtiölainat velkaannuttavat kotitalouksia epäsuorasti, muistuttaa POP Pankki tiedotteessaan.

Muutos on ollut iso erityisesti itse pääkaupungissa.

"Suurella yhtiölainalla myytävien asuntojen määrä on kasvanut rajusti Helsingissä. Vuosina 2018 ja 2019 peräti puolessa uusista asunnoista oli yli 70 prosentin yhtiölainaosuus. Vertailuksi voi ottaa vuoden 2010, jolloin niiden osuus oli ainoastaan muutama prosentti", toteaa POP Pankki -ryhmän johtaja Timo Hulkko.

Hulkko pitää perusteltuna valtiovarainministeriön työryhmän esittämiä yhtiölainoihin liittyviä rajoituksia. Taloyhtiölainojen lisääntynyt käyttö ei kosketa vain pääkaupunkiseutua, vaan kaikkia kasvavia kaupunkeja.

Rakentaminen on kuitenkin ollut usean vuoden ajan vilkkainta juuri pääkaupunkiseudulla, jonne nousi 35 prosenttia vuoden 2018 uusista kerrostaloasunnoista. Myös asuntojen keskimääräiset hinnat ovat pääkaupunkiseudulla muuta maata korkeampia.

LUE MYÖS:

Suuret yhtiölainat ja myös kansalaisten suora velkaantuminen ovat aiheuttaneet huolestumista. Tilastokeskuksen mukaan kotitalouksien velkaantumisaste on noussut lähes yhtäjaksoisesti yli kymmenen vuoden ajan. Luku oli vuoden 2018 lopussa historiallisen korkealla tasolla 127,2 prosentissa.

Kotitalouksissa puskuria

Monet ovat selvinneet kasvavista veloista kasvaneiden tulojen ja alhaisten korkojen avulla. POP Pankin tuoreen kansalaissuhdanne-ennusteen mukaan kotitalouksien käytettävissä olevat tulot ovat kasvaneet palkkasumman kasvun myötä voimakkaasti vuosina 2018 ja 2019.

Mutta myös maksuhäiriöt ovat lisääntyneet, kun esimerkiksi lainaa otetaan muualtakin kuin pankeista. Ja yhtiölainat velkaannuttavat kotitalouksia epäsuorasti.

Valtiovarainministeriön työryhmä selvitti loppusyksystä kotitalouksien velkaantumista ja esitti keinoja sen hillitsemiseksi. Työryhmän raportissa esitetään avuksi esimerkiksi enimmäisvelkasuhdetta, enimmäistakaisinmaksuaikaa ja rajoitteita taloyhtiölainoihin.

Esityksen mukaan taloyhtiölaina saisi olla enintään 60 prosenttia myytävien asuntojen velattomasta hinnasta. Niiden takaisinmaksuaika olisi enintään 25 vuotta kuten muissakin asuntolainoissa.

LUE MYÖS: