Rahoitusalalle on syntynyt sopu työehdoista ja pankkeja uhannut lakkoaalto on peruuntunut.

-Rahoitusalalle on syntynyt sopu. Kaikki työtaistelutoimet peruuntuvat, valtakunnansovittelija Minna Helle kertoi Twitterissä.

Neuvotteluosapuolina olivat Ammattiliitto Pro, Ammattiliitto Nousu, Ylemmät Toimihenkilöt YTN, Palvelualojen työnantajat PALTA sekä Finanssiala (FA). Ne hyväksyivät Helteen sovintoesityksen sunnuntaina alkuillasta.

–Rahoitusalalle saatiin yleisen linjan mukainen palkankorotusratkaisu. Kun aloitimme työehtosopimusneuvottelut viime syksynä, työnantajaliitto oli valmis vain äärimmäisen pieniin yleiskorotuksiin ja olisi halunnut jakaa palkankorotukset pääosin työnantajan päätöksellä, johtaja Antti Hakala Prosta kuvailee.

Viikonlopputyö hiersi neuvotteluissa pitkään. Työnantajaliitot FA ja Palta ovat tyytyväisiä, että lopulta rahoitusalalle on syntynyt ratkaisu, jolla mahdollistetaan viikonlopputyö ja jolla vältettiin rahoitusalaa koskeva lakkoaalto.

Jatkossa rahoitusalan yrityksissä voidaan sopimuksen mukaan tehdä töitä tietyin pelisäännöin myös viikonloppuisin. Ensisijaisesti viikonlopputyöstä pyritään sopimaan paikallisesti. Mikäli tässä ei onnistuta, työnantaja voi päättää viikonlopputyöhön siirtymisestä. Tällöin hyödynnetään ensisijaisesti vapaaehtoisia. Jos heitä ei ole riittävästi, työnantaja voi työnjohto-oikeutta käyttäen nimetä lisätyöntekijöitä. Näin voidaan käytännössä varmistua siitä, että viikonlopputyö saadaan toimimaan.

–Nyt on otettu tärkeä askel rahoitusalan työaikasäännösten uudistamiseksi. Jatkossa työtä voidaan tehdä nykyistä joustavammin myös viikonloppuisin. Monivaiheisen prosessin jälkeen syntynyt malli viikonlopputyöhön on tasapainoinen kokonaisuus, jossa on otettu huomioon molempien osapuolten näkökohtia, Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto kommentoi.

Pron Antti Hakala sanoo, että neuvottelujen kuluessa työnantajan määräysvaltaa viikonlopputyön osalta saatiin rajoitettua.

– Saimme työnantajan järkiinsä siinä, että viikonlopputyöstä on neuvoteltava. Jokainen viisas työnantaja sopii viikonlopputyön käyttöönotosta luottamusmiesten kanssa, hän toteaa.

Pron helmikuisen kyselyn mukaan 40 prosenttia rahoitusalan prolaisista on halukkaita viikonlopputöihin, kunhan ne sovitaan niin, että työ- ja yksityiselämä ovat tasapainossa.

–Pron tavoite on koko neuvottelujen ajan ollut korostaa sitä, että viikonlopputyön on oltava vapaaehtoista ja että toimihenkilöiden elämäntilanteet on otettava huomioon. Esimerkiksi työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen toteutuu nyt, kun toimihenkilö voi ilmoittaa erittäin painavasta henkilökohtaisesta esteestä, joka estää työskentelyn viikonloppuisin, Hakala kuvailee.

YTN:n finanssialan vastuullinen asiamies Riikka Sipilä sanoo, että sopimuksessa on tavoitteiden mukaisia elementtejä, joiden kautta rahoitusalan viikonlopputyötä on mahdollista toteuttaa oikeudenmukaisella tavalla.

–Meille tärkeää on, että viikonlopputyöstä sovitaan ensisijaisesti paikallisella tasolla ja seuraamme tietenkin tilanteen kehittymistä tarkasti. Uskomme, että viikonlopputöistä solmitaan paikallisia sopimuksia. Mikäli näihin ei päästä, arvioimme vapaaehtoisia kuitenkin löytyvän riittävästi, hän kommentoi.

Rahoitusalan kiista koski noin 25 000 työntekijää, jotka ovat olleet sopimuksettomassa tilassa joulukuusta lähtien.