Työmarkkinasyksy on edennyt sen verran pitkälle, että vientialat istuvat jo laajasti neuvottelupöydässä. Neuvotteluja sävyttävät talouden sumuiset näkymät, vääntö kiky-tuntien jatkosta ja neuvottelukierroksen jatkuminen pitkälle ensi vuoteen.

Teknologiateollisuudessa neuvottelupöydässä on istuttu jo tovi, ja nyt myös metsäteollisuuden ja kemianteollisuudessa neuvottelut ovat pääsemässä laajemmin vauhtiin.

Keskiviikkona alkavat Metsäteollisuuden ja Paperiliiton viralliset neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta.

Metsäteollisuuden työmarkkinajohtajan Jyrki Hollménin mukaan liiton lähtökohta on ”hiihtää oma hiihto” neuvottelukumppanien kanssa.

Hollménin mukaan vientialan työnantajaliittojen yhteistyö on kuitenkin tiivistä.

”Vientiteollisuuden tulisi määrittää koko työmarkkinakierroksen enimmäiskustannustaso”, Hollmén sanoo.

”Näen maalle olevan eduksi, että mennään viennin mukaan.”

Esimerkiksi hoitajaliitoista on linjattu olevan turha kuvitella, että vientialat voisivat määritellä palkankorotuskaton.

Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala näkee perusteet sille, että vientialojen työehtosopimukset määrittelevät työmarkkinakierroksen kustannustason katon.

”Näen maalle olevan eduksi, että mennään viennin mukaan”, Vanhala toteaa.

Vanhala sanoo, että liittokierroksella jokainen liitto tekee omat ratkaisunsa. Hänen mukaansa Paperiliitossa on lähdetty siitä, että kulloistakin kierroksen pääavaajaa seurataan.

Etukäteen katseet päänavauksesta ovat kääntyneet teknologiateollisuuteen, jossa sopimukset ovat ensin katkolla. Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton viralliset neuvottelut alkoivat elokuun lopulla.

”Eiköhän me päällekkäin neuvotella jonkun aikaa”, Vanhala sanoo.

Vaikka talouskasvu on hidastunut, kasvu jatkuu, hän muistuttaa.

Metsäteollisuudestakin on viime aikoina tullut sekä hyviä että huonoja uutisia.

Kiky-tuntien jatko on tämän työmarkkinakierroksen suurimpia kysymyksiä, ja asia on hiertänyt myös Paperiliitossa.

”Kyllä porukka niin ajattelee, että tunnit pitäisi saada pois”, Vanhala sanoo.

Metsäteollisuuden Hollmén kuvaa yleistä työmarkkinatilannetta vaikeaksi monellakin tapaa.

Paperiteollisuudessa ja mekaanisessa metsäteollisuudessa työntekijöiden ja toimihenkilöiden työehtosopimukset ovat päättymässä marraskuun lopussa.

Hollménin mukaan he tavoittelevat kustannuskilpailukykyä parantavia työehtoratkaisuja.

”Kun tavoitteena on kustannuskilpailukykyä parantava sopimus, emme kyllä näe tässä tilanteessa mitään edellytyksiä työajan lyhennyksille. Työajan pidennykset ovat säännöllistä työaikaa työehtosopimuksissa, Hollmén sanoo kiky-tunneista yleisellä tasolla.

Myös kemianteollisuudessa neuvottelut ovat parhaillaan vauhdittumassa. Kemianteollisuuden työmarkkinajohtajan Minna Etu-Seppälän mukaan alan keskeisten sopimusten osalta neuvottelut alkoivat todenteolla viime viikolla tai ne alkavat alkavalla viikolla.

Kemianteollisuuden isot sopimukset päättyvät pääsääntöisesti marraskuun lopussa.

”Toki kilpailukyvyn säilyttäminen ja parantaminen on meidänkin tavoite”, Etu-Seppälä sanoo.

Etu-Seppälä näkee talouden näkymät epävarmoina, ja toisaalta hallituksen työllisyystavoitekin on aika paljon työmarkkinaosapuolista kiinni.

”Tällä kierroksella vastuu työmarkkinaosapuolilla on aika iso.”

Vahvasti esillä on uusien työpaikkojen luominen, mutta Etu-Seppälän mielestä keskustelussa pitäisi muistaa myös kustannuskilpailukyvystä huolehtiminen nykyisten työpaikkojen säilyttämiseksi.