Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanta samaa sukupuolta olevien parisuhteisiin sai Venäjän ortodoksisen kirkon panemaan tauon kirkkojen välisille oppikeskusteluille. Kirkkohallituksen ulkoasiainosaston johtaja Kimmo Kääriäinen vahvistaa Uudelle Suomelle, että Venäjän kirkko teki päätöksensä viime vuonna.

Korkean tason oppikeskusteluja on käyty vuodesta 1970 lähtien, yleensä kolmen vuoden välein ja niihin on ottanut osaa kirkkojen korkeinta johtoa aina Suomen arkkipiispaa myöten. Venäjän ortodoksisen kirkon delegaatiota on yleensä johtanut metropoliitta. Kimmo Kääriäinen kertoo, että Suomen kirkon kanssa käydyt keskustelut olivat viimeiset kahdenväliset oppikeskustelut, joita Venäjän ortodoksinen kirkko kävi luterilaisen kirkon kanssa.

Kääriäinen vahvistaa, että syy keskustelujen katkeamiseen oli Suomen kirkon salliva kanta samaa sukupuolta olevien parisuhteisiin. Hän tähdentää, että keskustelut ovat toistaiseksi tauolla.

– Tämä oli se varsinainen syy, joka tuotiin esiin. Tapaamisissa täsmennettiin Venäjän ortodoksiselle kirkolle se, mitä meidän kirkossamme on päätetty ja mitä ei ole päätetty. Kun samaa sukupuolta olevien avioliitto ei ole laissa mahdollista, ei tietenkään ole samaa sukupuolta olevien kirkollista avioliittoakaan, Kääriäinen toteaa.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko ei myöskään siunaa samaa sukupuolta olevien rekisteröityjä parisuhteita samalla lailla kuin esimerkiksi siviilivihkimisen kirkkoon kuuluvan ja kuulumattoman välillä.

– Kyse on tästä vapaamuotoisesta pastoraalisesta rukouksesta ihmisten puolesta ja heidän kanssaan, Kääriäinen täsmentää.

– Myös tämä ratkaisu oli sellainen, mitä he eivät voineet hyväksyä.

Venäjän ortodoksisen kirkon kanta homoseksuaalisuuteen on Kääriäisen mukaan jyrkän torjuva. Hän siteeraa Venäjän kirkon sosiaalioppia vuodelta 2000, jossa todetaan, että ”homoseksuaalisuus on synnillinen poikkeama ihmisen olemuksessa”. Siitä voi vapautua ”hengellisillä ponnisteluilla, jotka parantavat ihmisen luonnon”.

– Mikä tässä Venäjän ortodoksisen kirkon kannassa on kiinnostavaa, on se että Venäjällä niin ikään homoseksuaalisuus on poistunut sairausluokituksesta, sanoo Kääriäinen.

Kirkkohallituksen ulkoasiainosaston johtaja kertoo, että oppikeskusteluissa piti vuosi sitten keskustella kristillisestä antropologiasta. Venäjältä kuitenkin ilmoitettiin, että oppiristiriidat ovat niin suuret, ettei keskusteluja voida pitää.

Kääriäinen korostaa, ettei keskusteluyhteys ole kokonaan katkennut ja Suomen lähialueilla yhteydenpito on jatkunut. Ensi vuoden maaliskuussa kirkot järjestävät yhteisen seminaarin, jossa käsitellään kristillistä antropologiaa, eli samasta aiheesta, mistä vuosi sitten oli määrä keskustella. Toistaiseksi on kuitenkin epäselvää, millaisella kokoonpanolla kirkot osallistuvat seminaariin.

– Se minkälaiset profiilit näissä kummankin kirkon delegaatioissa on, niin tämä on vielä keskustelun alla Venäjän ortodoksisen kirkon kanssa. Suomen kokoonpanon muoto on sekin vielä keskustelun alla, koska on hyvä, että delegaatiot ovat symmetriset.

Suomen ortodoksinen kirkko ei toimi Venäjän ortodoksisen kirkon eli Moskovan patriarkaatin alaisuudessa. Suomen ortodoksinen kirkko on autonominen kirkkokunta Konstantinopolin ekumeenisen patriarkaatin alaisuudessa.