Eduskunta jatkaa tänään työttömien aktiivimallin käsittelyä. Oppositio haukkui mallin perjantaina, mutta lähes tyhjälle salille. Vain kolme kokoomuslaista kävi puolustamassa hallituksen suunnitelmia.

Oppositio kuulutti hallituspuolueita paikalle ja esitti keskustelun jatkamista maanantaina, joten käsittely jatkuu tänään kello 14 alkavassa istunnossa.

Hallituksen esitys on suututtanut työttömiä. Siinä alennetaan työttömyysetuutta 4,65 % seuraavan 65 maksupäivän ajan, jos aktiivisuusehto ei täyty. Hallituksen esityksessä lasketaan, että tämä tarkoittaa peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea saavan etuudessa ilman korotusosia noin 32,40 euroa kuukaudessa. Kuukaudessa maksettava tuki pienentyisi noin 697 eurosta 664 euroon. Ansiopäivärahaa saavalla vaikutus on keskimäärin noin 66 euroa ja pienentäisi kuukaudessa maksettavaa päivärahaa arviolta noin 1 420 eurosta 1 353 euroon. Ansiopäivärahan saajalla vaikutus riippuu työttömyyttä edeltävistä tuloista.

Ehdon voi täyttää tekemällä työtä tai yritystoimintaa tai olemalla työllistymistä edistävässä palvelussa tai toiminnassa yhden viikon ajan. Pääsääntöisesti vaaditaan 18 tuntia työtä kalenteriviikon aikana. Yritystoiminnassa on tienattava vähintään 240 euroa tarkastelujaksolla. Työttömyysetuuden maksajat eli Kela ja työttömyyskassat valvovat aktiivisuusvaatimuksen täyttämistä.

Lyhytkestoiseksi jäävässä työttömyydessä etuuden taso nousee nykyiseen verrattuna. Työttömyysturvan omavastuuaikaa lyhennetään seitsemästä päivästä viiteen päivään. Omavastuupäivät lisääntyvät, jos ei täytä aktiivisuusvelvoitetta 3 kuukauden tarkastelujakson aikana.

Oppositio on vastustanut aktiivimallia kiivaasti. Myös sosiaali- ja terveysvaliokunta sekä perustuslakivaliokunta katsoivat lausunnoissaan, että esitykseen liittyy alueiden työpaikkatarjonnan ja työnhakijoiden työllistymisedellytyksien erilaisuudesta johtuvia yleisiä ongelmia. Avoimien työpaikkojen määrässä ja laadussa on alueellisia eroja, joista myös hallitus huomautti esityksessään. Sote-valiokunta ehdottaa, että aktiivisuutta osoittaviin työllistymistä edistäviin palveluihin luetaan palveluja esitettyä laajemmin, mutta tuki muuten hallituksen esitystä lausunnossaan. Tuula Haatainen (sd.), Anneli Kiljunen (sd.), Kristiina Salonen (sd.), Aino-Kaisa Pekonen (vas.) sekä Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.) jättivät mietintöön vastalauseen. Omat vastalauseensa jättivät myös Arja Juvonen (ps.) ja Veronica Rehn-Kivi (r.).

Aktiivimallista suljetaan pois henkilöt, joilla on vireillä työkyvyttömyyseläkettä koskeva hakemus tai jotka saavat jotakin etuutta osittaisen työkyvyttömyyden, sairauden tai vamman perusteella.

Lue myös:¨

”Järkyttävää” – Työttömiä suututtanut aktiivimalli salin käsittelyssä, koko hallitus poissa

Juha Sipilän hallituksen aktiivimalli suututtaa: ”Aivan pöyristyttävän julmaa ajattelua”