”Varmasti molempien maiden turvallisuutta ajatellen se on ehdottomasti ykkösvaihtoehto, mutta täytyy tietysti arvioida tilannetta, onko tapahtunut jotain sellaista, joka sitten pidemmällä aikavälillä estäisi tämän Ruotsin hankkeen etenemisen. Nyt on liian aikaista vielä siihen ottaa kantaa.”