Eduskunnan perustuslakivaliokunta on vastaanottanut esitutkinnan ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) asiassa.

Valiokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd) kertoo, että valiokunta on merkinnyt saapuneeksi Keskusrikospoliisin (KRP) toimittaman esitutkintapöytäkirjan liitteineen. KRP on suorittanut asiassa esitutkinnan perustuslakivaliokunnan ja valtakunnansyyttäjänviraston pyynnöstä.

Nyt valiokunnan jäsenillä on aikaa perehtyä aineistoon, ja asian varsinainen käsittely jatkuu kuulemisilla heti syysistuntokauden alussa syyskuussa.

Haavisto kiistää syyllistyneensä mihinkään rikokseen. Ojala-Niemelä korosti tiedotustilaisuudessa, että syyttömyysolettaman mukaisesti häntä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen.

Valtakunnansyyttäjänvirasto ei ole vielä esittänyt perustuslakivaliokunnalle näkemystään esitutkintapöytäkirjan sisällöstä. Perustuslakivaliokunta ei ole vielä kuullut asiassa valtakunnansyyttäjää, joka tulee kuultavaksi ensimmäisten joukossa syysistuntokaudella.

LUE SEURAAVAKSI:

Valtioneuvoston jäsenen syytekynnys on tavalliseen rikosasiaan verrattuna korotettu. Syyte valtioneuvoston jäsentä vastaan voidaan päättää nostettavaksi, jos tämä tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta on olennaisesti rikkonut ministerin tehtävään kuuluvat velvollisuutensa tai menetellyt muutoin virkatoimessaan selvästi lainvastaisesti.

Ministerivastuumenettelyn päätteeksi perustuslakivaliokunta esittää mietinnössään kannanoton ministerin menettelystä. Mahdollisesta syytteen nostamisesta päättää eduskunnan täysistunto äänten enemmistöllä.

Ojala-Niemelä totesi, että juridiselta kannalta Haavisto voi yhä toimia ulkoministerinä ilman esteitä. Jos paineita tulee, ne ovat Ojala-Niemelän mukaan poliittisia.

”Katson, että hän on ihan kykenevä suoriutumaan tehtävistään”, hän sanoi.

Valiokunta jatkaa asian käsittelyä syksyllä viivytyksettä, mikä on Ojala-Niemelän mukaan tärkeää ministerin oikeusturvankin kannalta.

Valiokunnan puheenjohtaja ei vahvista Haavistoa koskevia rikosnimikkeitä, jotka on leimattu salassa pidettäviksi. Helsingin Sanomat on kertonut aiemmin nimettömiin lähteisiinsä perustuen, että nimikkeet olisivat virkarikos ja yhteistoimintavelvoitteen rikkominen.

LUE SEURAAVAKSI: