Hallitus ottaa omaan käyttöönsä asteittain noin 12,5 miljoonaa euroa tutkimusmäärärahoja. Rahat kootaan muiden muassa Suomen Akatemialta muilta budjettivaroja saavilta tutkimuslaitoksilta.

Vuonna 2014 hallituksella on käytössää 5 miljoonaa euroa ” valtioneuvoston ja sen ministeriöiden välittömien tietotarpeiden tutkimus-, arviointi- ja selvitystoimintaan”.

Varojen päätöstä päättää valtioneuvoston kanslian johtama tutkimuksen tilaajaryhmä. Valtioneuvoston kansliaa johtaa pääministeri.

Pääministeri Jyrki Katainen (kok.) sai viime talvena ankaraa kritiikkiä sen jälkeen, kun muiden muassa Suomen Akatemia koki tulleensa painostetuksi niin sanotun Himasgaten yhteydessä.

Filosofi Pekka Himanen sai 700 000 euroa julkista rahoitusta hankkeelle, jota käytetään valtioneuvoston tulevaisuusselonteon osana. Hanke oli Kataisen suojeluksessa.

Nyt esitetty hallituksen oma tutkimusraha sisältää periaatepäätökseen, jossa valtion tutkimuslaitoksia ja –yksiköitä yhdistellään laajemmiksi kokonaisuuksiksi.

Samalla yhdistellään Suomen Akatemian, valtion tutkimuslaitosten ja Tekesin määrärahoja niin, että synnytetään noin 70 miljoonan euron vuosittainen strategisen tutkimuksen erillinen määräraha.