Kaivosyhtiö Talvivaaran toimitusjohtaja Pekka Perä sanoo, ettei korkeimman hallinto-oikeuden päätös yhtiön uraaniluvasta aiheuta ”oleellisia vaikutuksia” ensi vuoden taloudelliseen tulokseen.