Noin joka viidennessä Suomen pakohuoneista löytyi vakavia puutteita poistumisturvallisuudessa, tiedottaa sisäministeriö.

Sisäministeriö pyysi tammikuussa pelastuslaitoksia kartoittamaan niin sanottujen pakohuoneiden poistumisturvallisuutta alueellaan. Selvityksen taustalla oli Puolassa tammikuun alussa tapahtunut tulipalo, jossa kuoli 5 henkilöä ja yksi henkilö loukkaantui vakavasti.

Vakavia puutteita oli 19:ssä suomalaisessa pakohuoneessa.

”Nämä haittaavat tiloista poistumista merkittävästi tai estävät kokonaan asiakkaan omatoimisen poistumisen. Vakavia puutteita ovat esimerkiksi kokonaan puuttuvat uloskäynnit, erillisellä avaimella avattavat ovet tai tapaukset, joissa asiakkaan on edellytetty rikkovan rakenteita poistumistuessaan tiloista”, ministeriö kertoo.

Suurin osa vakavista puutteista on pystytty korjaamaan nopealla aikataululla. Tällaisissa tapauksissa pelastusviranomainen määräsi puutteet korjattavaksi ennen toiminnan jatkamista, ministeriö kertoo.

Kartoituksessa käytiin läpi pakohuoneiden poistumisturvallisuutta noin sadassa toimipisteessä koko maassa. Lieviä puutteita poistumisturvallisuudessa havaittiin noin puolessa pakohuoneita. Lieviä puutteita olivat mm. puutteet poistumisteiden merkitsemisessä, ohjeistuksen puuttuminen, tai poistumisoven hankala avaaminen. Lievien puutteiden osalta pelastusviranomaiset antoivat korjausmääräyksen ja määräajan puutteen korjaamiseen.

”Toiminnanharjoittajilla on ollut epäselvyyttä siitä, voidaanko henkilöitä pelin merkeissä sulkea lukittuun huoneeseen myös todellisuudessa. Epäselvyyksiä on ollut myös siitä, kuinka asiakkaat todellisuudessa ymmärtävät poistaa esteitä poistumisreitiltä hätätilanteessa. Poistumista voivat hidastaa myös pakohuoneiden sisällä olevat suljetut tilat tai sellaiset rakenteet, joihin asiakas kiipeää sisään suorittaakseen jotain tehtävää. Myös näistä tiloista ja rakenteista poistuminen tulee suunnitella turvalliseksi”, ministeriö tiedottaa.

Pelastuslaitoksilta saadun palautteen perusteella selvitys oli erittäin tarpeellinen.

”Pakohuoneet ovat kuluttajapalveluna suhteellisen uusi asia. Tästä johtuen pakohuoneet eivät ole kuuluneet automaattisesti pelastuslaitosten valvonnan piiriin. Pakohuone edellyttää asiakkaalta leikkimielisyyttä. Vaikka ulos pääseminen onkin kiinni ongelmien ratkaisusta, todellisuudessa tiloista pääsee kuitenkin helposti pois tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa. Selvitys lisäsi oleellisesti toiminnanharjoittajien valmiutta toteuttaa pakohuonepelejä turvallisesti, todellinen poistumisturvallisuus huomioiden”, ministeriö jatkaa.