Joukko Veikkauksen edunsaajia on käynnistänyt ”vaikuttamishankkeen” Euroopassa. Hankkeen tarkoitus on puolustaa suomalaista veikkausmonopolia.

Edunsaajat muistuttavat, että liikunta, taide, tiede ja nuorisotyö saivat 516 miljoonaa euroa viime vuonna Veikkauksen toiminnasta. Summa on 10 miljoonaa euroa viikossa.

Veikkausvoittovaroista osa siirretään järjestökentälle.

- Veikkauksen vuosittainen tuotto on merkittävä edunsaajille ja sitä kautta koko suomalaiselle yhteiskunnalle, Elokuvasäätiön toimitusjohtaja Irina Krohn perustelee.

Hankkeen taustalla on kymmenkunta suomalaista järjestöä. Ne ovat palkanneet yhdessä EU-lobbari Petri Lahesmaan vaikuttamaan Euroopan unionissa.

- Rahapelien yksinoikeusjärjestelmää kohtaan kohdistuu paineita paitsi EU:n ja erityisesti ulkopuolisten yksityisten toimijoiden taholta. Edunsaajilla on oikeus ja velvollisuus huolehtia rahoituksen turvaamisesta jatkossakin ja myös osoittaa eurooppalaisille, että Veikkauksen rahoitusmalli on hyvä ja toimiva, Lahesmaa sanoo julkisuuteen lähetetyssä tiedotteessa.