Euroopan neuvoston komitea on päätynyt kovasanaiseen lausumaan koskien elektronisten laitteiden sähkömagneettista säteilyä. Euroopan neuvosto