Juha Sipilän hallituksen kaatuneesta perhevapaauudistuksesta olisivat hyötyneet ne perheet, joissa isä voisi jättäytyä ansiosidonnaiselle isyysvapaalle 18 viikoksi eli noin neljäksi ja puoleksi kuukaudeksi.

Uudistuksen häviäjiä olisivat olleet kotihoidontukea pitkään käyttävät perheet sekä kotihoidontukea nauttivat monilapsiset perheet ja pienituloiset – ja yleisesti perheet, joissa isä ei olisi käyttänyt osuuttaan perhevapaakiintiöstä.

Asia ilmenee perhevapaauudistuksen valmistelun tausta-aineistosta. Hallituksessa on ollut matkan varrella esillä malleja A:sta I:hin, ja Uusi Suomi tutustui näistä viimeisen materiaaleihin.

Ansiosidonnaisia perhe-etuuksia oltiin muuttamassa siten, että isille kiintiöity isyysvapaa olisi kasvanut 54 päivästä 108 työpäivään. Työpäivillä tarkoitetaan tässä yhteydessä arkipäivien lisäksi lauantaita. Äitien äitiysvapaapäivät olisivat tulleet nykyisestä 105 päivästä samaan 108 päivään ja jaettavaksi tarkoitettujen vanhempainvapaiden määrä laskenut 158 päivästä 124 päivään.

Kotihoidontukeen olisi tehty selviä kiristyksiä. Mallissa on ollut selvä pyrkimys aktivoida vanhempia takaisin työelämään.

Nykyiseen hoitorahaan, 338,34 euroa, ei olisi tehty tasomuutoksia ensimmäisen hoitovapaavuoden ajalle. Sen sijaan lapsen toisen ikävuoden jälkeen hoitoraha putoaisi 200 euroon. Ministeri Annika Saarikko huomauttikin tänään, että tietyille kotihoidontukea hyödyntäville perheille uudistus olisi tiennyt jopa 384 euron menetystä yhteiskunnan kuukausittaisesta tuesta nykyiseen verrattuna. Tämä pudotus näkyy myös Uuden Suomen näkemissä taustamateriaaleissa, joiden esimerkkilaskelmia näet tämän jutun faktalaatikosta.

Muutokset koskisivat huomattavaa osaa suomalaisperheitä. Kotihoidontukea käyttää kaikkiaan 87 prosenttia suomalaisperheistä ja 43 prosenttia käyttää hoitorahaa yli 12 kuukautta. (Päivitys: uutisessa aiemmin kerrottiin virheellisesti, että hoitorahaa käyttäisi 43 prosenttia suomalaisperheistä lapsen toisen ikävuoden jälkeen. Hoitojakso voi olla vuoden mittainen, vaikka lapsi olisi alle 2-vuotias, jos esimerkiksi isä jättää isyysvapaakiintiönsä käyttämättä.)

Pienituloisille perheille kotihoidontuen tason pudotus toisen ikävuoden kohdalla ei olisi ollut ainut leikkaus. Heihin kohdistettu erityinen enintään 181,07 euron suuruinen hoitolisä olisi poistunut kokonaan toisen vuoden jälkeen.

Monilapsisille perheille leikkaus olisi ollut myös nykyiseen sisaruskorotukseen kaavaillut muutokset. Kotihoidontuella olevalle vanhemmalle maksetaan nykyisin 101,29 euron suuruista sisaruslisää jokaisesta alle kolmevuotiaasta sisaruksesta ja 65,09 euroa yli kolmevuotiaasta mutta alle seitsemänvuotiaasta veljestä tai siskosta. Uusi malli olisi poistanut yli kolmivuotiaiden sisaruslisän kokonaan.

Jos perhe aikoo plussalle: Isän pidettävä oma kiintiönsä

Hallitukselle tehdyt laskelmat osoittavat, että kotihoidontuen laskusta huolimatta etuusmuutosten vaikutukset ovat euromääräisesti plussalla perheelle, joka saa esikoisensa ja jossa molemmat vanhemmat ovat työelämässä. Kun ansiosidonnaisten päivärahojen määrä kasvaa yhteensä liki neljällä viikolla, saisi perhe nyt hylätyn mallin mukaan enemmän etuuksia kuin nyt. Se kuitenkin edellyttää, että isä pitää oman kiintiönsä mukaisesti isyysvapaansa. THL:n mukaan vuonna 2014 isistä vain joka kolmas, 34 prosenttia, vanhempainvapaakauden jälkeen.

LUE LISÄÄ:

Löytyikö nyt perhevapaauudistuksen käsijarru? Saarikko: Tämän perheen kotihoidontuelle olisi tullut -384 e/kk

SAK:n Eloranta paljastaa tarjouksen perhevapaista – Hallitukselle kotihoidontuki, järjestöille ansiosidonnaiset

Analyysi: Perhevapaauudistus menossa puihin