Keskituloisen nelihenkisen perheen käytettävissä olevat tulot ovat kasvaneet hallitusten talouspolitiikan ansiosta noin puoli prosenttia vuoden 2011 jälkeen.

Uusi Suomi selvitti talouspolitiikan vaikutuksia muutamiin esimerkkiryhmiin. Lisäksi selvitettiin eri puolueiden vaihtoehtobudjettien vaikutukset tulokymmenyksiin.

Talouspolitiikan vaikutuksia tavataan kuvata tulodesiileittäin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että suomalaiset jaetaan kymmeneen yhtä suureen ryhmään käytettävissä olevien tulojen mukaan. Alun esimerkkiperhe kuuluu neljänneksi hyvätuloisimpaan kymmenykseen eli desiiliin.

Norden yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäisen kokoamasta kuvaajasta vuosien 2011–2018 talouspolitiikan vaikutuksista osoittaa, että nykyinen ja edellinen hallitus ovat kohdelleet kansalaisia täysin päinvastaisella tavalla.

Alla olevassa kuvassa tummemmalla sävyllä on kuvattu Kataisen ja Stubbin hallitusten talouspolitiikkaa ja vaaleammalla Sipilän hallituksen. Näiden yhteisvaikutukset summataan punaisella linjalla. Viime aikojen talouspolitiikka on kaiken kaikkiaan suosinut pienituloisia.

Jyrki Kataisen ja Alexander Stubbin hallitukset lisäsivät Suomen heikoimmin tienaavan 30 prosentin tuloja, kun taas Sipilän hallitus on niitä jonkin verran leikannut. Näiden hallitusten talouspolitiikan selvimmät häviäjät ovat Suomen rikkain kymmenys, jonka käytettävissä olevat tulot ovat vähentyneet noin kahdella prosentilla.

Keskituloisiin ja paremmin ansaitseviin kotitalouksiin (tuloluokat 5–7) talouspolitiikalla ei ole ollut merkittävää vaikutusta. Kahdeksannen desiilin tuloista ensin nipistettiin, mutta nyt Sipilän hallituksen aikana edellisen kauden päätökset on käytännössä kumottu.

OPPOSITION VAIHTOEHDOT

Eduskunta on tällä viikolla käsitellyt oppositiopuolueiden esittelemiä vaihtoehtobudjetteja. Niiden vaikutukset käytettävissä oleviin tuloihin on laskettu Eduskunnan tietopalvelussa suhteuttaen ne hallituksen talousarvioesitykseen vuodelle 2018.

Hallituksen talousarvioesityksen vaikutukset taas on laskettu suhteessa siihen, että mitään lakiuudistuksia ei tehtäisi. Eduskunnan tietopalvelun ja valtiovarainministeriön laskentatavat myös eroavat toisistaan ja opposition varjobudjetit on laskettu karkeammilla arvioilla. Suomessa talouspolitiikkaa ei myöskään pääse määrittelemään yksi puolue, vaan ratkaisut syntyvät hallituspuolueiden neuvotteluiden tuloksena.

Alla olevassa taulukossa hallituksen politiikan ja opposition vaihtoehtobudjettien vaikutukset kansalaisiin on eritelty tulodesiilien mukaan. Luvut tarkoittavat prosentuaalista muutosta. (Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti ei sisältänyt vaikutusarvioita.)

MILLAISILLA TULOILLA NOUSEE HYVÄTULOISEKSI?

Tuloluokille on olemassa euromääräiset rajat, mutta omasta palkkakuitista tuloluokka ei suoraan selviä. Syynä on se, että tuloluokkia ei jaeta henkilökohtaisten tulojen mukaan, vaan mittayksikkö on kotitalouden ”ekvivalentti tulo”. Käytännössä tulokymmenykset seuraavat siis kotitalouksia, joiden tulojen vertailemiseksi on kehitetty painokertoimet.

Esimerkkitalous 1:

Kaksi aikuista, yksi yli 13-vuotias lapsi, yksi alle 13-vuotias. Painokerroin on 2,3.

Kummankin aikuisen kuukausipalkka on 3 267 euroa, mikä on nelikymppisten mediaaniansio. Perhe saa lisäksi lapsilisiä 199,72 euroa kuukaudessa.

Veroaste on 30,2%%, on laskettu Veronmaksajien verolaskurilla. Kunnallisveroasteeksi on vakioitu 19,91% ja kirkollisveroksi 1,37%. Ne ovat keskiarvoja.

Talous kuuluu 6. desiiliin ja sen käytettävissä olevat tulot ovat nousseet noin puoli prosenttia vuosina 2011–2018. Perheen käytettävissä oleva tulo kasvaa ensi vuonna 90,40 euroa.

Esimerkkitalous 2:

Kaksi eläkeläistä. Painokerroin 1,5.

Molempien kuukausieläke on 1405 euroa kuukaudessa, mikä on keskimmäinen eläke. Heillä ei ole muita tuloja.

Veroaste on 14,6%

Talous kuuluu 3. tulodesiiliin ja sen käytettävissä olevat tulot ovat kasvaneet noin 2,5 prosenttia vuosina 2011–2018. Kotitalouden tulot eivät nouse tai laske talouspolitiikan vuoksi.

Esimerkkitalous 3:

Yksinhuoltajaperhe, yksi lapsi. Painokerroin on 1,3.

Kotitalouden palkkatulot ovat 3001 euroa kuukaudessa, joka on kokoaikaisen palkansaajan mediaanitulo. Perhe saa lapsilisiä 94,88 euroa kuukaudessa.

Talous kuuluu 4. tulodesiiliin ja sen käytettävissä olevat tulot ovat kasvaneet noin prosentin vuosina 2011–2018. Kotitalouden käytettävissä oleva tulo kasvaa ensi vuonna 32,30 euroa.

Esimerkkitalous 4:

Kaksi aikuista ja kolme yli 13-vuotiasta lasta. Yksi lapsista on täyttänyt 17 vuotta. Painokerroin 2,5.

Ensimmäinen aikuisista lääkäri yksityisellä alalla (mediaaniansio 8 000 €/kk) ja toinen diplomi-insinööri (mediaaniansio 4 790 €/kk). Perhe saa lisäksi lapsilisiä 199,72 euroa kuukaudessa. Veroaste on 39,9%.

Talous kuuluu 9. tulodesiiliin. Sen käytettävissä olevat tulot kasvavat 221,21 euroa ensi vuonna.

LÄHTEET:

Eduskunnan tietopalvelu

Olli Kärkkäinen, Nordea

Janne Kalluinen, Veronmaksajien keskusliitto