Suomeen tehtyjen oleskelulupahakemusten määrä kasvoi viime vuonna 18 prosenttia, kertoo maahanmuuttovirasto. Vuonna 2010 Suomesta haki oleskelulupaa kaikkiaan 24 547 ulkomaalaista EU-maiden ulkopuolelta, kun vuonna 2009 hakemuksia tuli 20 790.

Etenkin perhesidehakemusten määrä on kasvanut. Vuonna 2010 perhehakemuksia tuli yhteensä 10611, mikä on noin 25 prosenttia enemmän kuin vuonna 2009 (8509).

Eniten kasvoi muuta omaista koskevien perhesidehakemusten määrä. Näitä hakemuksia tehtiin 57 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Vuonna 2010 perhesidehakemuksia tehtiin 2 857, vuonna 2009 vain 1819.

Toiseksi eniten kasvoi Suomen kansalaisten perheenjäsenten oleskelulupahakemuksien määrä: hakemukset lisääntyivät 31 prosentilla (2010:1 062, 2009: 808).

Maahanmuuttovirasto ennustaa perhesidehakemusten lisääntyvän jatkossakin merkittävästi, koska turvapaikanhakijana maahan tulleiden ja oleskeluluvan saaneiden määrä on kasvanut.

Erityisesti lisääntyivät somalialaisten oleskelulupahakemukset, mistä kohuttiin jo viime vuonna. Vuonna 2010 somalialaiset hakijat jättivät 3 986 hakemusta, mikä on 76 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Valtaosa somalialaisten hakemuksista koskee perheenyhdistämistä, ja somalialaisten hakijoiden osuus kaikista perhesiteen perusteella vireille laitetuista oli ylivoimaisesti suurin, 37 prosenttia.

Eniten oleskelulupahakemuksia saapui Venäjältä (4 520), Somaliasta (3 986) ja Intiasta (1 712).

Päätöksiä oleskelulupahakemuksiin tehtiin yhteensä 20 320. Oleskelulupa myönnettiin 16 322 henkilölle eli 80 prosentille päätöksen saaneista hakijoista.

Myönteisten ja kielteisten päätösten määrä vaihtelee huomattavasti hakuperusteittain. Esimerkiksi opiskelijan oleskelulupa myönnettiin 90 prosentille hakijoista, kun oleskeluluvan perhesiteen perusteella sai noin 73 prosenttia hakijoista.