Sisäministeri Päivi Räsänen (kd.) on huolissaan, että lapsia ei oteta tarpeeksi huomioon, kun perheessä on ongelmia. Hän korostaa, että lasten edun pitäisi aina olla ensisijainen, jotta vältettäisi perhesurmat.

– Päihde- ja parisuhdeongelmissa pitäisi selvittää myös aikuisen kyky huolehtia lapsista. Se jää usein huomioimatta, Räsänen sanoo.

Sisäministeriön selvityksen mukaan perhesurmaan ajautuneet ovat yleensä vihjailleet teostaan etukäteen ja osa perhesurmista olisi voitu estää.

Kynnys tehdä lastensuojeluviranomaiselle ilmoitus on Räsäsen ja oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r.) mielestä liian korkea, koska ihmiset pelkäävät puuttua perheiden asioihin.

– Ihmisillä pitäisi olla matalan kynnyksen kanava, jonka kautta helposti pystyy ottamaan yhteyttä pelkäämättä, että tässä tapahtuu jotain aivan muuta kuin toivoo, Henriksson sanoo.

Ministerit pohtivat sisäministeriön perhesurma-selvityksen julkistamistilaisuudessa toimenpiteitä, joilla perhesurmia voitaisi estää.

Räsäsen mielestä perhesurmien estämiseksi olisi tärkeää tietää perheiden ongelmista ennen kuin ne ovat liian vakavia.

– Etenkin jos ei ole varmoja merkkejä lasten huonosta kohtelusta, voi kynnys ilmoituksen tekemiseen olla korkea. Läheiset haluavat auttaa perhettä ja ilmoituksen tekeminen voidaan kokea liian järeänä keinona, Räsänen sanoo.

Räsäsen ja Henrikssonin mielestä pitää löytää uusia keinoja ja madaltaa kynnystä tehdä ilmoitus lastensuojeluun.

– Ilmoittaminen voisi tapahtua internetin, esimerkiksi Facebookin kautta. Lisäksi voisi olla puhelinnumero, jossa asiasta voisi keskustella muunkin kuin viranomaisen kanssa.

Tärkeitä keinoja voisi ministerien mukaan olla myös muutokset aselakiin, erityisesti aseiden säilytykseen ja tiedonkulku sosiaaliviranomaisten ja poliisin välillä.

Näitä ja muita keinoja sekä sisäministeriön selvitystä käsitellään syyskuussa sisäisen turvallisuuden ministeriryhmässä. Mahdollisesti vireille laitetaan uusia lakialoitteita.