Sosiaali- ja terveysministeriö alkaa valmistella perhevapaauudistusta tänä syksynä.

Hallitusohjelman kirjauksen mukaan kunnianhimoinen ja perheiden hyvinvointia tukeva perhevapaauudistus toteutetaan yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa.

Viime hallituskaudella perhevapaauudistus kaatui. Keskiössä oli ennen kaikkea keskustalle tärkeä kotihoidontuki, jota kokoomus olisi halunnut porrastaa. Antti Rinteen (sd) hallituksen ohjelmaan onkin kirjattu, että kotihoidontuki jatkuu nykymuotoisena.

”Hallitusohjelmassa on lisäksi linjattu, että uudistuksessa huomioidaan niin perheiden valinnan ja joustojen mahdollisuuksien lisääminen kuin esimerkiksi monimuotoiset perheet ja yrittäjät”, toteaa sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen tiedotteessa.

”Uudistuksen tavoitteena on, että perhevapaat ja hoitovastuu jakautuvat perheissä tasaisesti molempien vanhempien kesken, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä vahvistuvat ja sukupuolten väliset palkkaerot pienenevät”

Uudistusta valmistellaan ensisijaisesti virkamiestyönä epävirallisessa kolmikantaisessa valmisteluryhmässä, johon pyydetään jäseniä ministeriöistä, Kelasta ja työmarkkinajärjestöistä. Ryhmä luonnostelee uudistukselle pohjaa hallitusohjelmakirjausten mukaisesti.

Valmistelussa kuullaan lapsi- ja perhejärjestöjä sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimijoita. Osallistumistavat tarkentuvat myöhemmin.

Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan aikaisintaan vuonna 2021.

Elinkeinoelämän keskusliiton työelämäasioista vastaava johtaja Ilkka Oksala kritisoi heti Twitterissä, että perhevapaauudistus ei anna kolmikantavalmistelulle juuri mitään mahdollisuuksia.

”Hallitushan on jo etukäteen päättänyt lopputuloksen”, Oksala tviittaa.