Hallitus asettaa ministereistä koostuvan työryhmän valmistelemaan perhevapaamallin yksityiskohdat, kertovat kansanedustajat tiedotteissaan. Uuden perhevapaamallin on tarkoitus astua voimaan vuoden 2019 alusta, ja työryhmä asetetaan vuoden loppuun mennessä.

Hallitukselta on odotettu päätöstä perhevapaauudistuksesta, sillä Suomi on muita Pohjoismaita jäljessä nuorten naisten urakehityksessä. Uudistuksella on tarkoitus purkaa kannustinloukkuja ja lyhentää naisten poisjäämistä työelämästä.

– Mahdollisuus hoitaa lasta kolmeen ikävuoteen saakka kotona säilytetään. Uudistuksessa etsitään keinoja edistää ja joustavoittaa paluuta perhevapailta työelämään sekä viedään käytäntöön perheystävällisten työpaikkojen toimintamalleja hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti. Varhaiskasvatukseen osallistumista lisätään, todetaan valtioneuvoston tiedotteessa.

Perhevapaauudistusta on pidetty esillä etenkin kokoomuksesta ja keskustasta. Hallituksessa on ollut erimielisyyttä tarkemmin kotihoidontuesta. Keskustan Antti Kaikkonen kommentoi tuoreeltaan tiedotteessa, että ”kotihoidontuesta on myös tulevaisuudessa pidettävä kiinni”. Sininen eduskuntaryhmä puolestaan ilmoitti aiemmin kesällä olevansa valmis harkitsemaan tuen tason alentamista loppupäästä, kunhan tukiajan kesto säilytetään ennallaan.

Sinisten Vesa-Matti Saarakkala sanoo, että kotihoidontuki pitää säilyttää vahvana vaihtoehtona.

–Henkilökohtaisesti toivon, että sitä porrastetaan niin, että tuen määrä on suurin kun lapsi on pieni ja se asteittain vähenee kolmeen ikävuoteen mennessä, hän sanoo tiedotteessa.

Saarakkala ei halua, että lapsen ensimmäisen elinvuoden aikana perhevapaita kiintiöitäisiin isälle.

–Jo imetyssuosituksiakin ajatellen on tärkeää, että äiti saa olla halutessaan tuon ajan kotona.

Kansanedustajat Sari Sarkomaa (kok.) ja Juhana Vartiainen (kok.) taas katsovat, että uudistus on tärkeä aloite tasa-arvon, lasten hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämiseksi.

– Nykyisellään perhevapaiden epätasainen jakautuminen lyhentää naisten työuria ja aikansa elänyt, joustamaton järjestelmä asettaa erilaiset perheet ja lapset keskenään epätasa-arvoiseen asemaan. Työelämä tarvitsee sekä miehiä että naisia, ja vanhemmuus isiä ja äitejä, Sarkomaa iloitsee tiedotteessa.

Kaksikko huomauttaa, että naisten työllisyysluvut eivät nouse samaa tahtia kuin miesten. Suomessa on tällä hetkellä 10 000 työssäkäyvää naista vähemmän kuin vuosi sitten heinäkuussa. Sarkomaa ja Vartiainen painottavat, että perhevapaiden epätasainen jakautuminen heikentää naisten työmarkkina-asemaa ja vaikeuttaa työllistymistä myöhemmin

– Perhevapaauudistuksen järkevä kokoomuslainen lähtökohta on, että naisten työssäkäynti ja miesten ja naisten yhteenlaskettu työssäkäynti lisääntyvät. Se on välttämätöntä sekä tasa-arvon että julkistalouden kannalta. Suomi on jäänyt tasa-arvossa muista pohjoismaista jälkeen. Tasa-arvoisessa yhteiskunnassa naisilla ja miehillä on yhtä vahva asema työelämässä ja taloudessa. Tutkimus kertoo lisäksi vahvasti sen, että laadukas päivähoito ja varhaiskasvatus tukevat lasten pärjäämistä myöhemmässä elämässä. Joustavien uudenlaisten vanhempaintukien on tuettava tällaista kehitystä, Vartiainen summaa tiedotteessa.

Uuden perhevapaajärjestelmän yksityiskohdista päätetään syksyn aikana.