Kahdeksan eduskuntapuolueen edustajat kannattavat pääosin Euroopan unionin työvoiman vapaata liikkuvuutta, mutta kriittisimmin siihen suhtautuu perussuomalaisten eurovaaliehdokas Olli Kotro. Hän on huolissaan EU:n perusvapauteen kytkeytyvästä palkkadumppauksesta.

”Siinä on sekä haittapuolia että hyviä puolia. Se voi johtaa väärinkäytöksiin ja se voi johtaa palkkadumppaukseen. Se ei ole mustavalkoisen hyvä asia, että on vapaa liikkuvuus”, Kotro sanoo Eurooppalaisen Suomen Vaadi faktat -paneelikeskustelussa Tampereella.

”Muutoinkin meidän mielestämme se, että joku vain saa tulla johonkin paikkaan ei ole kiveen hakattu juttu. Suuressa osassa maailman maita pitää hakea työlupaa ja ilmoittautua, kun tulee maahan. Meistä se ei välttämättä mikään itsestäänselvyys, että aina saa liikkua vapaasti ja mennä töihin”, Kotro jatkaa.

Kotron haastoi heti kokoomuksen eurovaaliehdokas Kimmo Sasi, joka piti EU:n neljää perusvapautta yhtenä unionin suurimpina saavutuksina.

”On täysin selvää, että EU muuttuu fundamentaalisesti, jos vapaasta liikkuvuudesta luovutaan. Pitää kuitenkin sanoa, että vapaa liikkuvuus koskee laillisesti EU:n alueella olevia ihmisiä. Jos on laittomasti täällä, oikeutta työntekoon ei ole”, Sasi vastaa.

Kotron ja Sasin kanssa paneelissa keskustelivat keskustan kansanedustaja Arto Pirttilahti sekä eurovaaliehdokkaat Jaana Ylitalo (sd), Iiris Suomela (vihr), Mia Haglund (vas), Björn Bonsdorff (r.) sekä Esa Erävalo (kd).

Kotron tapaan sdp:n Ylitalo ja vasemmiston Haglund ovat huolissaan palkkadumppauksesta.

”Sitä tapahtuu Suomessa jo tällä hetkellä. Mutta monesti tilanteet ovat sellaisia, että Suomeen tullaan Euroopan ulkopuolelta. Me tarvitsemme tässä Euroopan yhteistä sääntelyä, että pystymme pitämään palkkadumppauksen aisoissa. Se on yleiseurooppalainen ongelma”, Ylitalo toteaa.

”Se on ehdottomasti asia, johon pitää puuttua. Minimipalkka olisi tapa kontrolloida sitä [palkkadumppausta]”, Haglund ehdottaa.

Vihreiden Suomelan mukaan ammattiliittojen sekä kuntien pitäisi tarjota ulkomaisille työntekijöille englanninkielisiä palveluita. Näin he saisivat Suomelan mukaan helpommin tietoa eri alojen palkkauksesta ja pystyisivät myös itse huolehtimaan oikeuksistaan.

Kristillisten Erävalo huomauttaa, että Suomen tulisi pitää huolta siitä, ettei se maksa ylimääräisiä sosiaalimaksuja Suomeen tuleville EU-työntekijöille.

”Suomessa on asumisperusteinen sosiaaliturva ja se tuottaa omat hankaluutensa. Se ei oikein sovellu näiden muiden sosiaaliturvajärjestelmiin. Siinä pitää pitää huolta siitä, etteivät suomalaiset joudu maksamaan ylimääräistä sosiaaliturvaa toisten maiden työntekijöille”

”Työtä voidaan ulkoistaa vastuuttomasti” – ”Näin tämä logiikka toimii!”

Suomela kertoi paneelissa myös esimerkin ystävästään, jonka yritys teettää ohjelmistokoodausta Puolassa.

”He ovat selkeästi pystyneet ulkoistamaan työn joustavasti niin, että sieltä tulee tietty osaaminen ja Suomesta muu tarvittava osaaminen. Jos yhteisiä standardeja ei ole, tätä voidaan tehdä vastuuttomasti niin, että poljetaan palkkoja ja hintoja sen kautta, että ulkoistetaan työtä halvan hinnan, eikä osaamisen tähden. Se täytyy estää”, Suomela sanoo.

Vihreiden euroehdokkaan puheet herättivät kummastusta kokoomuksen Sasissa:

”Mitä yritykset tekevät koko ajan? Skoda: Volkswagen valmistaa autoja Tsekissä, Skodaa, sen takia, että siellä on halvemmat työvoimakustannukset. Mitä Nokia on tehnyt? Ulkoisti Unkariin varsin pitkälle tuotantoaan Suomesta, koska siellä on halvemmat työvoimakustannukset. Näin tämä logiikka vain toimii”, Sasi kuittaa Suomelalle.

”Mitään palkkaharmonisointia EU:ssa ei ole meneillään. Paitsi ajatushan tässä koko yhteisössä on, että syntyy konvergenssia: kun investointeja syntyy Itä-Eurooppaan, palkkataso nousee ja vähitellen lähenee läntisten maiden palkkatasoa. Virossa tämä on toiminut kohtalaisen hyvin. Siellä rakennusalallakin palkat alkavat nousta sen verran hyvin, että alkaa olla jo hieman kysymystä siitä, kannattaako Suomeen tulla töihin”, Sasi jatkaa.

EU:n työvirastosta uusi ”keppihevonen”

Euroopan unioniin ollaan perustamassa uutta työvirastoa lisäämään työehtojen eurooppalaista valvontaa ja tehostamaan jäsenmaiden tiedonvaihtoa

”Jotenkin näyttää siltä, että näitä työmarkkina-asioita käytetään EU:ssa taas keppihevosena uuden viraston perustamiseen”, Kotro sanoo.

”Asioista voidaan myös sopia myös hallitustenvälisesti. Siihen ei välttämättä tarvita uusia EU-virastoja.”

Vihreiden Suomela korostaa, ettei Suomen hallituksella ole toimivaltaa muissa EU-maissa, eikä Suomi siksi voisi valvoa, miten muut EU-maat toteuttavat yhteisiä säädöksiä.

”Se on meille valtava ongelma, koska sitten voi tulla vapaamatkustajia, jotka eivät pidä huolta yhteisistä sopimuksista. Meiltä ei tämä meidän hallitus ole lähdössä valvomaan ketään.”

”Täytyy sanoa, että meillä on hyväntahtoisia ihmisiä, jotka haluavat kaikkea mahdollista ja siitä seuraa, että tehdään kaikkea höttöä EU:ssa, eikä systeemi toimi ollenkaan. Tämä on yksi EU:n suurimpia perusongelmia”, vastaa Sasi.

Hän painottaa, että palkkoja ja työehtoja pitää valvoa kansallisesti jäsenmaissa.

”Työehtojen valvonta on lähtökohtaisesti kansallisen toimivallan asia. EU:ssa pitää katso, mikä on kansalliseen toimivaltaan kuuluvaa asiaa ja se hoidetaan kansallisesti; mikä on EU:n toimivaltaan kuuluvaa, sitä EU valvoo. Voihan olla tällaisia näennäisvirastoja, jotka tekevät sitä sun tätä ja yrittää vähän neuvoa. Ei se sinänsä ole huono, mutta minusta näistä näennäisvirastoissa on se pelko, että luullaan jonkun tekevän jotakin, vaikka tosiasiassa kukaan ei tee mitään”, Sasi jatkaa.

Sdp:n euroehdokas, PAM-liiton edunvalvontajohtajana toimiva Ylitalo ihmetteli Sasin puheita ”hötöstä”.

”Käsittääkseni siitä ei ole tulossa mikään höttövirasto, mutta en tiedä, mikä on höttöviraston määritelmä”, Ylitalo kuittaili.

”Mikä on kansallista toimivaltaa ja mikä EU:n, niin se on aika selkeä: Suomessa valvotaan suomalaista lainsäädäntöä ja tällä EU:n työvoimaviranomainen valvoo ylikansallisesti ja huomauttaa, jos ei toimita yhteisten pelisääntöjen mukaan. Minusta tämä on aika yksinkertaista kaiken kaikkiaan. Ei tässä ole mitään höttöä.”