Perussuomalaisten kansanedustaja Vilhelm Junnila on pyytänyt yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistolta lausuntoa sisäministeriön kansliapäällikön valintaan liittyen. Junnila katsoo, että julkisuudessa olevien tietojen mukaan kyseessä on poliittinen syrjintä.

”Tehtävään valitulla ei ollut lainkaan kokemusta sisäministeriön hallinnonalalta, vaikka hän ohitti pitkän kokemuksen hallinnonalalta omaavan henkilön ilmeisen poliittisin perustein. Erityisen raskauttavana on voitava pitää sitä, että sittemmin lakkautettu syrjintälautakunta oli ennen sisäministeriön alainen ja tehtävään valittu toimi itse yhdenvertaisuusvaltuutettuna ennen valintaansa”, Junnila kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Lue seuraavaksi:

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on Suomen oikeusministeriön yhteydessä toimiva viranomainen, jonka tehtävänä on valvoa yhdenvertaisuuslain noudattamista, edistää yhdenvertaisuuden toteutumista ja ehkäistä syrjintää.

Hallitus valitsi torstaina sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) johdolla sisäministeriön uudeksi kansliapäälliköksi yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiän, jolla on vihreä poliittinen tausta. Ohisaloa on syytetty poliittisen virkanimityksen tekemisestä, koska hän päätti nostaa Pimiän virkaan ohi Suojelupoliisin pitkäaikaisen päällikön Antti Pelttarin. Pelttari on taustaltaan kokoomuslainen.

Junnilan mukaan asiaa voidaan kansallisesti merkittävänä poliittisiin virkanimityksiin liittyvän julkisen keskustelun vuoksi.

”Merkillepantavaa on, että valinnan jälkeen on vedottu rekrytoinnissa olleisiin painotuksiin. Valtion virantäyttöohjeessa kuitenkin todetaan, että pätevyysarvioinnissa ja ansiovertailussa voidaan nojata vain sellaisiin seikkoihin, jotka on mainittu hakuilmoituksessa. Pimiän tapauksessa tuollaisia painotuksia ei löytynyt hakuilmoituksesta”, hän kommentoi.

Lue myös: