Vuoden 2019 vaaleissa eduskuntaan valituista puolueista enemmistö katsoo, että Koraanin tai Raamatun polttamista mielenilmauksissa ei tule sallia Suomessa.